Jedeme dál... Nový školní rok v SŠRV Třeboň

Aleš Vondrka, ředitel Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni

Školní rok 2021/2022 jsme zahájili s 252 žáky ve třídách, na čemž by za normálních okolností nebylo nic zvláštního, kdyby nás ovšem neomezoval Covid a s tím spojená dlouhá distanční výuka.

Letní prázdniny jsme měli kratší z nepopulárního důvodu prodloužení výuky odborného výcviku do měsíce července. Žáci učebního oboru využívali i umožněné individuální konzultace v maximální možné míře. Odborný výcvik se online nahrazuje jen těžko. Maturity a závěrečné zkoušky studenti navzdory komplikovanější situaci zvládli velmi dobře. Fyzickou nepřítomnost žáků jsme využili k realizaci poslední fáze rekonstrukce jednoho z domovů mládeže. Jsme rádi, že oba domovy mládeže jsou nové, vybaveny dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zázemím a nabízí tak žákům, kteří jsou z celé ČR, určitý standart.

A jaké jsou další plány SŠRV do budoucna? Připravujeme velký projekt na vybudování akvaponického skleníku v kombinaci s RAS. Jedná se o intenzivní chov ryb v plně řízeném prostředí, ekologicky a udržitelně, s minimálními dopady na okolí a s využitím odpadní vody pro pěstování rostlin. Je naprosto nezbytné, aby měli žáci přístup k novým technologiím, které, jak se zdá, jsou budoucností. Významným partnerem projektu je Rybářství Třeboň, které je jedním z našich dlouholetých partnerů a podporovatelů. Dokončujeme nové oplocení školy na ostrově a připravujeme rekonstrukci školní jídelny.

Rybářství Třeboň a Fishmarket jsou našimi partnery i v projektu Fishing Horizons (EHP), kde nás čeká zpracování výukových materiálů EKVET a následně výjezd na partnerskou školu do norského Skjervoy. Další spolupráce, která je v plném proudu příprav, je spolupráce se srbskou školou v Rumě a s vysokou školou v Novém Sadu. Právě připravujeme jednoletý projekt zaměřený na životní prostředí a vodní režim krajiny.

Obnovili jsme všechny zájmové kroužky jako je myslivost či oblíbené potápění, které, jak všichni doufáme, bude zakončeno závěrečným soustředěním v Chorvatsku. Počet žáků SŠRV Třeboň je dlouhodobě stabilizovaný, a to nejen z důvodu atraktivnosti oborů, tradice, spolupráce se zaměstnavateli, ale i díky neustálému rozvoji. I přes všechna úskalí této doby věřím, že škola zůstane zaplněna žáky, jejich energií, a budeme moci pokračovat v běžném školním životě, započatých projektech a zahraničních spolupracích.

Závěrem bych rád poděkoval zaměstnancům školy a všem partnerským a spolupracujícím organizacím za vstřícnost a obětavou práci.

Prosinec 2021 - číslo 48

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: