Nepříznivé klimatické podmínky z minulých let „doplnila“ v roce 2020 komplikovaná situace s pandemií COVID-19

Na dlouhodobě opakující se nepříznivé klimatické podmínky v podobě srážkově podprůměrných let byli chovatelé ryb nuceni v rámci svých možností pružně reagovat a maximálně přizpůsobit své hospodaření individuálním podmínkám v jednotlivých lokalitách. Na co však nemohli být zdaleka připravení, byla zcela nová a nepředvídatelná situace s celosvětovou pandemií COVID-19, která postihla všechna hospodářská odvětví, rybářství nevyjímaje.

Zásadním problémem sektoru produkčního rybářství po celou dobu trvání pandemie bylo omezení či uzavření gastro provozů nejen v ČR, ale i u ostatních pravidelných odběratelů v Evropské unii. Vývoz živých ryb v roce 2020 kopíroval složitou situaci na zahraničních trzích, reagoval na pandemickou situaci v jednotlivých zemích a snažil se pružně přizpůsobit restriktivním opatřením a omezením u tradičních odběratelů. Někteří producenti dokázali část své produkce prodat v průběhu roku v destinacích s dočasným rozvolněním gastro sektoru a mohli tak alespoň částečně generovat zisk a tím kompenzovat případné ztráty vzniklé v závěru roku. Pokračující pandemická situace napříč evropským trhem sebou nesla nejistotu i v závěru loňského roku, který je vždy z hlediska odbytu pro chovatele stěžejní. To se odrazilo jak v celkovém meziročním propadu vývozu živých ryb o 1 053 tun, tak i na mnohdy složitém vyjednávaní o finálních prodejních cenách. Domácí spotřeba sladkovodních ryb krátkodobě zaznamenala mírný nárůst, který je možné přičítat širšímu povědomí o pozitivním vlivu pravidelné konzumace rybího masa na celkové posílení imunitního systému v době pandemie COVID-19. Množství zpracovaných sladkovodních ryb dlouhodobě stagnuje a stejně jako v roce 2019 bylo zpracováno 2,4 tis. tun, což tvoří přibližně 12,5 % z celkového objemu vylovených ryb. Celková produkce tržních ryb i vzhledem k panující nejistotě na trhu poklesla o 585 tun na konečných 20 401 tun, což představuje nejnižší hodnotu za posledních 5 let.

Červen 2021 - číslo 46

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: