Setkání řídicích orgánů implementujících operační programy

Zástupci řídicích orgánů, kteří mají na starosti opera ční programy z Evropských fondů, se ve dnech 5. až 6. listopadu 2019 setkali v ČR. Představitelé jedenácti členských států EU (Irsko, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Polsko, Estonsko, Španělsko, Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko a Česká republika) si vyměnili informace o akvakultuře. Cílem setkání bylo také seznámit evropské představitele rybářství a rybářské politiky s naší národní tradicí – chovem ryb v rybnících, výlovy a vánočním kaprem. První den se účastníci věnovali odborné části s tématy aplikovaný výzkum v oblasti rybářství v ČR, aktualizace strategie akvakultury a příprava dotačního programu na další programové období. Na druhý den byl pro účastníky připraven zážitek v podobě výlovu čtvrtého největšího rybníka v České republice, Dvořiště, a to s odborným výkladem. Výkladu se ujal prezident Rybářského sdružení, Ing. Jan Hůda, Ph.D. Dozvěděli se tak o historii českého rybníkářství, jeho strategickém významu pro zadržování vody v krajině, jedinečném systému propojení vodního kanálu s rybníky v Třeboňské pánvi (na 460 rybníků) a chovu a výlovu kapra v tradičním rybníkářství. Po výlovu rybníka Dvořiště zástupci evropských států navštívili největší český rybník Rožmberk. Setkání bylo velkým přínosem pro členské státy a poukázalo na jedinečnost tradičního rybníkářství v ČR a zemích bez mořského rybolovu.

Prosinec 2019 - číslo 40

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: