Třináctá výzva OP od října

 

Inovace, investice do akvakultury, recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, vytváření organizací producentů a investice do zpracování produktů. To vše lze podpořit v rámci 13. výzvy příjmu žádostí o podporu z OP Rybářství 2014–2020. Ministerstvo zemědělství rozdělí mezi žadatele až 136 milionů korun.

V rámci této 13. výzvy budou moci žadatelé v říjnu předkládat žádosti o podporu na projekty v opatření 2.1. Inovace, kde je podpora zaměřená na inovace, posilování rozvoje a předávání znalostí. Pravidla byla upravena tak, aby více odpovídala povaze projektů. Byly upraveny podmínky způsobilosti DPH, nákupu drobného vybavení a osobních nákladů. Žádosti o podporu se týkají také opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, které je zaměřeno na výstavbu, odbahnění a modernizace rybníků menších než dva hektary katastrální plochy, na investice do sádek, líhní a rybářského vybavení. U tohoto opatření byl revidován číselník způsobilých výdajů. V opatření 2.4.

Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťování, které je zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetnělíhní) a průtočných systémů s dočišťováním, došlo také k doplnění nových položek a úpravě finančních limitů v číselníku výdajů. Pravidla pro opatření 5.2., záměr a) Vytváření organizace producentů, které podporuje aktivity spojené se jejich zakládáním, byla upravena zejména na kolovou výzvu. Posledním je opatření 5.3. Investice do zpracování produktů, které podporuje investice do výstavby, modernizace, rozšíření a vybavení zpracoven. Spolu s 13. výzvou proběhne příjem žádostí v opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby (vysazování úhoře říčního). U tohoto opatření bylo prodlouženo období, za které lze akceptovat účetní doklad k doložení příjmu z akvakultury.

Příjem žádostí bude zahájen 9. října a ukončen 30. října 2018. Všechny Žádosti o podporu budou přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF. Žádost o podporu je již žadatelům zveřejněna na Portálu farmáře. Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014–2020“.

Září 2018 - Číslo 35

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: