Evropský parlament požaduje drastické snížení stavu kormoránů v Evropě

Hamburg/Berlín: Německý rybářský svaz a Německý svaz sportovních rybářů vítají rozhodnutí Evropského parlamentu a očekávají nyní od Evropské komise a spolkové vlády neodkladné kroky ke skutečnému managementu stavu kormoránů

Rozhodnutím z 12. června 2018 vyzývá Evropský parlament Evropskou komisi: „ použít společně se členskými státy opatření, která všemi prostředky drasticky zredukují stav kormoránů na takovou míru, aby na jedné straně byla zachována existence kormoránů a na druhé straně nebyly ohroženy jiné druhy a bylo zabráněno škodám v dotčených akvakulturách.“ Rozhodnutí předcházel intenzivní průzkum situace chovu ryb v Evropě. Zatímco odvětví zaznamenává celosvětově enormní nárůst, v Evropské unii stagnuje a v dílčích oborech ukazuje dokonce sestupný trend. Obzvláště postižen je přitom chov ryb v přírodních rybnících, kde vznikají zvlášť masivní škody způsobené chráněnými druhy zvířat, jako je kormorán, volavka a vydra. Už v roce 2008 vyzval Evropský parlament Evropskou komisi k vytvoření managementu stavu kormoránů. Doposud nebylo ze strany Evropské komise v tomto ohledu podniknuto nic podstatného.

Prezident Německého rybářského svazu, Holger Ortel, říká k požadavkům Evropského parlamentu: „Dosavadní nečinnost Evropské komise a spolkové vlády ohledně škod způsobených kormorány ohrožuje existenci přírodě blízkého rybníkářství v Německu a v Evropě. V rybničních oblastech existuje velká druhová rozmanitost, která je závislá na obhospodařování rybníků. Ukončí-li rybníkáři vzhledem k finančním ztrátám svou činnost, ztratí tím velké množství ohrožených druhů důležitý životní prostor. Regulace kormorána by měla probíhat samozřejmě jako regulace černé a srnčí zvěře.“ Dále pak jasně uvádí: „Článek 1 Evropské směrnice pro ochranu ptactva stanovuje vedle ochrany výslovně také opatření k regulaci populací. Předpokladem pro to je již dávno zpožděný soupis stavu kormorána v Dodatku II této směrnice. Cílem musí být řízené, přeshraničně koordinované zredukování stavu, jak to nyní s dosud nevídanou jednoznačností vyžaduje Evropský parlament.

Předseda Komise pro kormorána Německého rybářského svazu, Stefan Jäger, říká: „Vlastní regulace populace uváděná často v souvislosti s problematikou kormorána je výraz přání vzdálený realitě. Už mnoho let zaznamenáváme masivní poškozování rybí fauny ve srovnatelně malých tekoucích vodách, jehož příčina spočívá prokazatelně v razantně rozrostlé populaci kormoránů. Odstřel umožněný v mezičase na mnohých místech slouží pouze k tomu, aby chránil akutně ohrožené rybí druhy v určitých lokalitách a pomohl se zde na malém území vyhnout hospodářským škodám. K trvalému zmírnění problému nemůže přispívat, neboť populace kormoránů se v Německu v posledních dvaceti letech sama více jak zpětinásobila a představuje teď asi 160 000 kormoránů. K tomu přichází v pozdním létě početně ještě mnohem větší množství kormoránů z hnízdních kolonií podél celého pobřeží Baltického moře, kteří na cestě za přezimováním dělají v německém vnitrozemí zastávku.“ Dále Jäger uvádí: „Proto požadujeme od Evropské komise a spolkové vlády: Uveďte teď plynule do praxe rozhodující návrh našich demokraticky zvolených zástupců v Evropském parlamentu. Tak může být dosaženo ještě před evropskými volbami prvních viditelných a měřitelných úspěchů v ochraně rybích druhů.“

Převzato z Fischer&Teichwirt 08/18

Září 2018 - Číslo 35

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: