5. ročník odborné rybářské konference v Českých Budějovicích se opět těšil velkému zájmu účastníků

Dvoudenní konferenci, která se konala 14.-15. února 2019 v Českých Budějovicích, uspořádalo Rybářské sdružení ČR ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod JU v kongresovém sále Beseda v Českých Budějovicích. Zájem o účast byl značný a konferenční sál naplnilo rekordních 200 účastníků a také řada významných hostů, kteří přijali pozvání a svou přítomností podpořili význam této události.

První den v dopoledním bloku byl zaměřený na veterinární problematiku v chovech ryb a na rybí výrobky s praktickou ochutnávkou, odpolední blok se zase věnoval problematice sucha a kvalitě vody v českých rybnících. Večer následovaly ochutnávky v podobě rybího rautu, spojenému s neformálním posezením účastníků konference a diskuzí, která se protáhla až do časných ranních hodin

Druhý den konference proběhly přednášky například o genetických zdrojích ryb, pomocné měřící technice, zhodnocení stavu akvakultury v ČR či lovu potravní nabídky ryb za pomoci světla. Nejlepším příspěvkem celé konference byla vyhlášena přednáška Doc. Jana Pokorného z ENKI o.p.s. s tématem Jak vysycháme – aneb, opravdu „kazí rybníky hydrologickou bilanci?“. Vítězný příspěvek je zároveň zveřejněn v tomto čísle Rybníkářství. Ohlasy na konferenci byly veskrze pozitivní, kladně byl především hodnocen výběr přednášek a odborná úroveň jejich autorů.

Další ročník je v plánu uspořádat opět za dva roky. Více z letošního ročníku konference přinášíme ve fotoseriálu

Předchozí stránka: Březen 2019 - 37

Březen 2019 - číslo 37

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: