Vodňanská rybářská škola jako rybářské infocentrum otevřené veřejnosti

Karel Dubský, ředitel Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech

Když jsme někdy kolem roku 2010 přemýšleli o otevření rybářského muzea v rybářské škole, budoucí provoz této expozice jsme měli tak trochu „v mlze“. Věděli jsme jen, že bychom chtěli náš obor co nejvíce popularizovat a že bychom se chtěli co nejvíce otevřít široké veřejnosti.

Letos uplynulo pět let od zahájení provozu tohoto muzea a zahajujeme tedy již šestý rok. Muzeum neustále zdokonalujeme a expozice rozšiřujeme. Dá se dnes říci, že označení muzeum je tak trochu zavádějící, možná přesnější označení by bylo rybářské infocentrum. Novinkou letošního roku je vytvoření venkovního okrasného jezírka s objemem vody 50 m3. Vedle jezírka se nachází podzemní místnost s průhledem pod vodní hladinu proskleným oknem. Zatím se nám daří udržovat velmi dobrou kvalitu vody, takže návštěvníci mohou vidět ryby (okrasné druhy, jesetery aj.) v plné kráse. Na jezírko navazuje mělký mokřadní biotop se zhruba třicítkou druhů vodních rostlin s popisky jejich názvů. Na údržbě jezírka s mokřadem se významně podílejí studenti školy. Kromě toho byla ještě v suterénu školy rozšířena akvarijní expozice o modelové akvárium imitující pstruhovou vodu, tedy akvárium s tekoucí vodou. Tímto se počet akvárií rozšířil na 19.

Jak to vše funguje v praxi? V první řadě všechny tyto nové součásti školy navazují na výuku (kvůli tomu také byly z dotačních programů pořízeny), studenti se jejich provozu podílejí a určitě to u nich zvyšuje zájem o zvolený obor. Kromě toho škola pořádá pravidelné dny otevřených dveří a školu navštěvují zájezdy organizovaných skupin, zejména školní mládeže. Velmi se nám ve Vodňanech podařilo v této věci prohloubit spolupráci s FROV JU, kde probíhají i několikadenní pobyty žáků základních škol ve Vodňanech s nosným tématem „ryby a voda“. Organizace těchto akcí je především zásluhou pracovnic střediska MEVPIS. U nás ve škole se provázení často věnují sami studenti.

V červenci a srpnu probíhají ve škole komentované prohlídky trvající 1 hodinu. Čekání na prohlídku si turisté mohou krátit posezením u jezírka. Celková roční návštěvnost již pravidelně p řesahuje 4 tisíce osob a letos se chystáme přivítat návštěvníka č. 25 000. Je to přínosem i pro samotné město Vodňany, kterému zatím v let
ní turistické sezoně chybí významnější turistický cíl. Věříme však, že naše aktivity jsou přínosné i pro popularizaci našeho oboru, který to určitě potřebuje. To, že je u nás nyní o dost více práce, že řešíme například problémy s vyšší spotřebou energií a že ani o prázdninách není u nás klid, vyvažují kladné ohlasy návštěvníků.

Červen 2019 - číslo 38

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: