V září se na Fakultě rybářství JU uskutečnil Workshop o intenzivní akvakultuře

Na konci září 2019 byl uspořádán workshop s názvem „Pond aquaculture, intensive fish farming, artificial reproduction, fish genetics and breeding and conservation of genetic resources“. 

Tento prakticky orientovaný workshop byl zajištěn organizací Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) a Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU) s podporou ze strany Ministerstva zemědělství ČR. Pro předem vytipované mezinárodní účastníky této akce zaměstnanci FROV JU připravili velice pestrý program složený jak z teoretických přednášek, tak z praktických ukázek a exkurzí. Témata odborných přednášek se týkala například intenzivního chovu ryb, umělé reprodukce ryb, genetiky a chovu ryb, zachování genetických zdrojů, historie a současnosti českého rybníkářství. Workshop se uskutečnil v prostorách Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského a informačního střediska ochrany vod Vodňany (MEVPIS) a pevně věříme v pokračování v dalším roce.

Září 2019 - číslo 39

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: