Loňská produkce tržních ryb v České republice předčila očekávání

 

I přes nepříznivé klimatické podmínky, projevující se především nedostatkem vody, abnormálními teplotami v průběhu celého roku a intenzivním tlakem rybožravých predátorů tržní produkce ryb v roce 2017 narostla u všech sledovaných skupin ryb, a to na rekordní výši dosahující hodnoty až k 21,7 tisícům tun. Nic na tom nemění ani skutečnost, že produkce plůdku a násadových ryb je vzhledem k působení predátorů i k nedostatku vody v menších, na atmosférických srážkách závislých rybníků, velice problematická. U hlavní domácí ryby kapra se zvýšila produkce tržní ryby v porovnání s předchozím rokem o bezmála 100 tun, u býložravých ryb činil nárůst dokonce až 180 tun. Rostla i produkce lososovitýchryb, která byla meziročně vyšší o 109 tun a vzhledem k budování nových zařízení s finanční podporou stávajícího OP Rybářství 2014-2020 se dá očekávat, že i v dalších letech poroste.

Mírný optimismus vykazuje i o 45 tun vyšší produkce dravých druhů ryb, nicméně letošní dlouhodobě srážkově podprůměrné a teplotně nadprůměrné období těmto druhům, především candátovi a štice, příliš nepřejí. Rok 2017 však bude ve statistikách produkce ryb nesmazatelně zapsán jako rekordní.

Obchodní statistika loňského roku skončila ve prospěch vývozu, jelikož o české ryby je v zahraničí velký zájem. To se ale příliš nedá říci o českém trhu, kde spotřeba sladkovodních ryb tuzemského původu dlouhodobě stagnuje. Mírný optimismus může vyvolat vyšší podíl zpracovaných ryb, určených ať už na tuzemský trh nebo na vývoz, což koresponduje i se současným trendem v okolních zemích, kde se zpracovaná ryba dostává pomalu, ale jistě do popředí zájmu zákazníků.

Červen 2018 - Číslo 34

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: