Vodňanské rybářské dny potřicáté

Karel Dubský, ředitel SRŠ Vodňany

Ve třetím květnovém týdnu proběhl jubilejní třicátý ročník Vodňanských rybářských dnů (dále VRD), které jsou zároveň největší městskou slavností ve Vodňanech. Tato tradiční akce proběhla po dvouleté pauze, která byla způsobena protiepidemickými opatřeními souvisejícími s pandemií covid-19. Ke spokojenosti hlavních pořadatelů, kterými jsou město Vodňany, FROV JU a SRŠ Vodňany, se slavnosti vydařily, včetně pěkného počasí. Nyní trochu k historii. Myšlenka pořádání městských slavností zaměřených na rybářskou tématiku se zrodila počátkem 90. let minulého století. První ročník proběhl v roce 1991. Zpočátku býval program zaměřen více odborně. Pamětníci si vybavují zasedání Rybářského sdružení ČR, odborné konference pořádané VÚRH Vodňany, výstavy rybářské techniky FISHTECH, přehlídky rybářských filmů FISHFILM a další podobné akce. V období Vodňanských rybářských dnů se ve městě výrazně zvýšila frekvence pohybu osob v rybářských uniformách a také množství zahraničních hostů a absolventů. Dominantní akcí byl vždy sobotní program - rybí trh na náměstí s kulturním programem, s účastí zástupců partnerských měst a dny otevřených dveří v rybářské škole a výzkumném ústavu. Postupem času se charakter slavností trochu změnil. Rozpočet umožnil zařadit do kulturního programu známé osobnosti a hudební skupiny a večer ukončit ohňostrojem. Sobotní kulturní program na náměstí se tak stal masově vyhledávanou událostí, což souvisí i s tím, že se dosud nepřistoupilo k vybírání vstupného. Nyní k jubilejnímu ročníku. Kromě uvedených tradičních pořadatelů se do akce zapojuje (také již tradičně) Střední odborné učiliště Vodňany, které pořádá kuchařskou soutěž v úpravě rybích pokrmů mezi družstvy žáků odborných učilišť. Kulturní program je rozšířen o další místa ve městě – kromě náměstí je to sportovní areál Blanice, kulturní dům a koupaliště Škorna. 

Program je na jednotlivých místech koncipován tak, aby se žánrově doplňoval. Bohatý a zajímavý program zaměřený zejména na děti připravilo pracoviště FROV JU na středisku MEVPIS „ve mlýně“.

VRD trvaly od středy do soboty. O jeho šíři a pestrosti svědčí následující přehled jednotlivých aktivit: kuchařská soutěž, setkání se Zdeňkem Troškou, mše za rybáře, workshop Rybí migrace s Pavlem Vránou, vzdělávací programy pro děti („objevárium“ a další) pořádané FROV JU, výtvarné workshopy, rybářské závody na Blanici, rybářská naučná stezka se soutěží pro mládež, sobotní dny otevřených dveří v objektech rybářských škol, pokusnictví, líhní, odchovných zařízení, to vše doplněno o kulturní program probíhající až na čtyřech místech ve městě. Na sobotním trhu pak bylo možné zakoupit jak ryby živé, tak řadu rybích výrobků. Záběr a šíře programu VRD se tak oproti původním ročníkům (spíše komorního charakteru) stal akcí vyhledávanou širokou veřejností. Jen v sobotu v rybářské škole pořadatelé evidovali 1500 návštěvníků, vodňanské náměstí pak bylo tradičně zaplněno po celý den. Pokud z uvedeného vyplývá, že cílem pořadatelů je šířit povědomí o našem oboru široké veřejnosti, pak je tato úvaha správná. Nezbývá než popřát pořadatelům hodně sil a nápadů při přípravě 31. ročníku Vodňanských rybářských dnů.

Červen 2022 - číslo 50

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: