Prezidentský mítink Evropské federace chovatelů ryb byl ve znamení 50 let výročí

Podzimní zasedání Evropské federace chovatelů ryb (FEAP), které se konalo jako již tradičně v Bruselu, bylo tentokrát okořeněné konferencí s účastí významných zástupců evropských institucí, které hned na úvod pozdravil i pan Karmenu Vella, eurokomisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov. Tato konference byla uspořádána u příležitosti výročí 50 let založení této rozhodující evropské organizace produkčního rybářství. Samotného zasedání FEAPu se zúčastnilo 47 delegátů z šestnácti evropských zemí. Zástupcem ČR na zasedání byl ředitel Rybářského sdružení ČR, RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D.

Sladkovodní sekce akvakultury se při svém jednání zaměřila na několik stěžejních bodů – aktuální výhled produkce v roce 2018, finanční podporu sladkovodní akvakultury ze strany členských států za újmy na produkci způsobené suchem. Proběhla také diskuze k přípravě rezoluce, týkající se kormorána velkého a škody způsobené rybožravými predátory včetně vzájemné výměny zkušeností při aplikaci odchylného postupu pro odlov či odchyt těchto chráněných predátorů. V neposlední řadě byla také probírána příprava mezinárodní konference Kapr, která by se měla uskutečnit na začátku září 2019 v sousedním Bavorsku.

Produkce sladkovodních tržních ryb očekávaná v roce 2018 by měla být napříč evropským kontinentem i přes dlouhodobý deficit srážek, na kterých je sladkovodní akvakultura závislá, relativně stabilní. Na čem se shodli přítomní delegáti, je výrazně horší situace u násadových ryb, kterých je na trhu nedostatek – tento neutěšený stav má společného jmenovatele a vychází z nedostatku či úplné absence srážek a dlouhodobého tlaku rybožravých predátorů. Finanční kompenzace v akvakultuře za škody způsobené následkem sucha existuje zatím pouze v Polsku v režimu tzv. podpor malého rozsahu (de minimis), kde je postiženým subjektům vyplácena částka až do výše 70 EUR z jednoho hektaru, v některých dalších státech včetně ČR je aktuálně tato možnost kompenzace v řešení. V členských státech také až na výjimky (tou je např. Bavorsko) neexistuje komerční pojištění rybích obsádek před následky způsobené suchem.

Sladkovodní sekce dále přijala návrh chorvatské delegace o přípravě rezoluce, požadující zařazení kormorána velkého mezi lovné druhy ptactva na základě přílohy č. II evropské směrnice o ptácích. Sladkovodní sekce přijala usnesení tuto rezoluci zaslat příslušným orgánům Evropské komise, především DG ENVI a DG MARE, a pak také do Evropského parlamentu, a to ještě před volbami do této významné evropské instituce, vyhlášenými na květen 2019.

Komise pro zdraví a welfare ryb se mimo jiné také zabývala návrhem Evropské komise na snížení rozhodného limitu reziduí malachitové zeleně a její leukoformy ve svalovině ryb, při jehož překročení dochází k zákazu uvádění těchto ryb do oběhu. Tento návrh, pokud by prošel, by mohl mít negativní dopady pro sladkovodní chov ryb v EU. Současný limit 2 μg/kg svaloviny je plně v souladu s bezpečnou konzumací potravin a nemá dle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ani samotné Evropské komise žádný negativní dopad na konzumenty. Navrhovaným snížením rozhodného limitu na hodnotu 0,5 μg/kg by mohlo vzhledem k používání malachitové zeleně v průmyslu (např. textilní, dřevozpracující) nebo v akvaristice a výskytu této látky v životním prostředí včetně sedimentů pravděpodobně dojít k mnohem častějšímu hlášení o překročení tohoto limitu a výskytu varování v Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) s negativním dopadem na producenty, kteří tuto v produkčním rybářství zakázanou látku vůbec nepoužívají. Taková je alespoň zatím zkušenost v některých státech EU.

Prosinec 2018 - Číslo 36

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: