Odborný seminář Ochrana zdraví ryb 2018

Koncem března (26. – 27. 3. 2018) se pod záštitou Fakulty rybářství a ochrany vod JU opět po třech letech konal ve Vodňanech odborný seminář Ochrana zdraví ryb.

Letošní akce, finančně podpořená Operačním programem Rybářství, se těšila nebývalému zájmu zejména ze strany produkčních rybářů a inspektorů Státní veterinární správy. V hlavním konferenčním sále střediska MEVPIS (Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko) mělo bezmála 100 účastníků možnost vyslechnout přednášky na téma virových, bakteriálních a parazitárních původců nemocí ryb, léčiv používaných v chovech ryb, veterinární legislativy související s chovem ryb, vodní toxikologie atd.

Pro rybáře i státní veterináře byly jistě přínosné informace o nové virové chorobě kaprů, která se v posledních několika letech vyskytuje i na našem území. Jeho původcem je pravděpodobně virus známý pod svým anglickým názvem Carp Edema Virus, zkráceně CEV. Onemocnění, nazývané někdy také „spavá nemoc kaprů“, postihuje zejména těžší násadu a tržní rybu a projevuje se apatií, letargií, poruchami dýchání a úhyny při teplotách 8–18 °C. Patologické změny velmi připomínají jiné virové onemocnění, koi herpesvirózu. Většina zatím diagnostikovaných případů úhynů se odehrála na jaře, v loňském roce byl zaznamenán první pozitivní záchyt CEV z případu úhynu kaprů na sádkách na podzim.

V roce 2017 bylo zahájeno řešení grantového projektu MZe, který je zaměřen právě na diagnostiku jarních, respektive podzimních úhynů kaprů a na monitoring výskytu CEV na našem území. Na řešení projektu se podílí kromě Fakulty rybářství a ochrany vod JU také Výzkumný ústav veterinárního lékařství a veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Úspěšnost řešení projektu je do značné míry závislá na spolupráci s rybářskou praxí. Proto se touto cestou obracíme na rybářské podniky i drobnější chovatele kaprů a koi kaprů, aby v případě výskytu nezvykle vysokého úhynu kaprů nebo koi kaprů při teplotách do 18 °C za výše popsaných příznaků neváhali nás kontaktovat. Vyšetření ryb je v rámci projektu zdarma a zcela anonymní.

Červen 2018 - Číslo 34

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: