Vzpomínáme

Dne 29. dubna 2019 zemřel ve věku 86 let spisovatel a odborník v rybářství

Rudolf Berka

Narodil se 12. 6. 1933 ve Vodňanech, po absolvování gymnázia působil v místním VÚRH, později byl vedoucím Oborového dokumentačního a informačního střediska ODIS až do roku 1992, kdy odešel do penze. Jeho jazykové schopnosti mu umožnily vydávat odborné materiály v angličtině, některé sloužily naopak jako zpětné překlady potřebám výzkumu i rybářské praxe. V letech 1991–2010 redigoval dvouměsíčník Rybníkářství.

Dne 11. července 2019 zemřel ve věku 65 let odborník a profesor v oblasti veterinární medicíny a akvakultury

prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.

Narodil se 19. 4. 1954 v Brně. Byl absolventem VŠV v Brně, obor všeobecné veterinární lékařství. V roce 1990 získal titul kandidáta věd v oboru vnitřní choroby hospodářských zvířat. V roce 1996 úspěšně absolvoval habilitační řízení a v roce 1997 byl jmenován docentem pro obor choroby zvěře, ryb a včel. V roce 2014 byl jmenován profesorem pro obor veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat. Jeho hlavní specializací byly především choroby ryb a včel. V tomto oboru působil na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno i pedagogicky. V letech 2002–2014 byl přednostou dnešního Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Byl autorem nebo spoluautorem několika desítek původních vědeckých prací z oblasti veterinární medicíny a akvakultury.

Září 2019 - číslo 39

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: