Školní rok na SSRV v Třeboni začal s 250 žáky a výstavbou nové budovy školy

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy

V rámci zachování určité kontinuity naváži na poslední článek a zaměřím se na opravdu zásadní věci ze života školy.

SSRV zahájila dnes již ukončený školní rok s 250 žáky, což je nejvyšší počet za posledních deset roků. Dokončili jsme stavbu nového domova mládeže, kterou považujeme za první etapu transformace školy. Druhá etapa je realizována díky úspěšné žádosti v IROP a podpoře zřizovatele od listopadu s náklady přesahujícími 50 miliónů korun. Jedná se o novou budovu školy, aulu a vybavení odborných učeben. Tím vznikne komplexní areál školy a domova mládeže. Za zmínku stojí fakt, že objekt nové školy bude obklopen vodním biotopem, bude to škola na „ostrově“.

Díky aktivitě kolegů nám byl schválen projekt Erasmus+, který nám umožní aktivně pokračovat ve spolupráci s partnery z Norska a Francie. Čekají nás výjezdy do výše uvedených zemí a zároveň přivítáme kolegy u nás v Třeboni. Koncem září čeká žáky výjezd do partnerské rybářské školy v Budyšíně (DE). Průběžně jsme dovybavili hydrologickou učebnu o limnigraf, profesionální meteostanici, dešťový simulátor a mnoho dalšího.

Aktivit školy realizované ve školním roce jsou rozsáhlé (potápění, zahraniční spolupráce, projektové práce žáků aj.), není možné zde vyjmenovat vše. Přehledně jsou popsány na stránkách školy www.ssrv.cz.

Závěrem bych rád zaměstnancům školy a všem partnerskýma spolupracujícím organizacím poděkoval za vstřícnost a obětavou práci.

Září 2018 - Číslo 35

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: