Neformální dohoda o Evropském námořním a rybářském fondu na období 2021–2027

Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise dosáhli 4. prosince neformální politické dohody o znění Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu.

Tento strukturální fond bude v souladu s cíli Evropské zelené dohody hospodařit s rozpočtem 6,108 miliardy EUR. Důraz bude kladen především na modernizaci a podporu činnosti celého odvětví, zejména se jedná o akvakulturu a drobný pobřežní rybolov (plavidla do 24 m délky). Sjednané znění obsahuje ustanovení o financování investic spojených s výměnou nebo modernizací rybářských plavidel, či podpoře mladých rybářů při nákupu prvního plavidla. Další z cílů je přispět k potravinové soběstačnosti EU a snížení závislosti na produktech rybolovu ze „třetích zemí“ podporou investic do evropské akvakultury souběžně s propagací kvality a přidané hodnoty takových produktů.

Nový rybářský fond je součástí víceletého finančního rámce na období 2021–2027. Je určen ke spolufinancování projektů (spolu s finančními prostředky členských států) až do výše 70 %. Dojednané znění musí ještě projít právní a technickou kontrolou, než bude potvrzeno Výborem stálých zástupců Rady (COREPER). Poté bude – co nejdříve – předloženo Radě EU a Evropskému parlamentu ke konečnému přijetí.

Prosinec 2020 - číslo 44

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: