Zástupci rybářských podniků se sešli ve Vodňanech

Po loňských a předloňských omezeních, zaviněných nepříznivou nákazovou situací nemoci covid-19, využili zástupci členských subjektů Rybářského sdružení ČR příležitosti sejít se opět v hojnějším počtu a bez omezujících protiepidemiologických opatření. Tradiční březnové setkání zástupců produkčních podniků, škol, sportovních rybářských svazů a dalších institucí tentokrát hostilo vzdělávací středisko MEVPIS v jihočeských Vodňanech.

Po přivítání všech zástupců z řad členských subjektů i hostů z Ministerstva zemědělství víceprezidentem profesního sdružení, Ing. Ladislavem Vackem, svou zdravici přednesl i děkan Fakulty rybářství a ochrany vod JU, prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. Zdůraznil význam fakulty v souvislosti s širokou škálou enviromentálních výzev dotýkajících se rybářství a oblasti ochrany vod, a v neposlední řadě výzvy neméně aktuální, spojené s uprchlickou krizí vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině. Zástupci Řídícího orgánu OP Rybářství Ministerstva zemědělství představili kontrolní mechanismy v nově chystaném opatření podpory mimoprodukčních funkcí rybníků (více k tomuto tématu na str. 2) a také předpokládané zahájení implementace v nadcházejícím novém programovém období OP Rybářství 2021–2027. Širší diskuze proběhla k nastavení nové evropské legislativy v oblasti nákaz a zdraví zvířat a její uvedení do praxe a každodenního života v produkčním rybářství. 

Toto opatření je ve formě evropského nařízení o nákazách zvířat a příslušných prováděcích aktů platné od dubna 2021 a v tuzemsku se uplatní výrazněji od letošního roku. Pro rybářské hospodáře se mění některé povinnosti, přičemž jednou z nejvýznamnějších změn je zrušení standardních veterinárních kontrol a vyšetření ryb na virus koiherpesvirózy (KHV) Státní veterinární správou, na které byli chovatelé dlouhé roky zvyklí. Od letošního roku v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022 je také snížena frekvence standardních veterinárních kontrol a odběrů vzorků na virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u vnímavých druhů ryb na maximálně jedenkrát ročně v případě zařízení s vysokou mírou rizika, u ostatních zařízení s nižší mírou rizika jednou za dva až tři roky.

Březen 2022 - číslo 49

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: