Marketingová komise Rybářského sdružení ČR se sešla nad problematikou odbytu ryb

Účelem společného setkání všech zainteresovaných subjektů, které se uskutečnilo počátkem února v Českých Budějovicích, bylo hledání možností pro zvýšení konzumace sladkovodních ryb, která výrazně zaostává za průměrem EU a také případné realizace propagační kampaně z OP Rybářství v novém programovém období. Jednání se účastnili členové Marketingové komise Rybářského sdružení ČR, zástupci realizující současnou propagační kampaň Ryba na talíř ze Zařízení služeb Ministerstva zemědělství, zástupci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a také zástupci ŘO OP Rybářství Ministerstva zemědělství. V úvodu byla zhodnocena aktuální situace na trhu s rybami. Konzumace sladkovodních ryb z produkce tuzemského původu v ČR v posledních pěti letech stagnuje až mírně klesá (přibližně 1 kg/os/ rok). V ohrožení je i export živých ryb, neboť výkupní ceny do Polska vloni znatelně poklesly.

Mezi všeobecné problémy podepisující se na tristní spotřebě v tuzemsku patří nízká nebo žádná konzumace sladkovodních ryb ve školních i zdravotnických zařízeních, navíc chybí odborný personál (kuchaři), který by uměl ze sladkovodních ryb připravit chutné pokrmy.

Přítomní odborníci se shodli, že je třeba také vytvořit a vybrat pouze jednu propagační značku a využívat ji tak, aby byla vnímána veřejností dlouhodobě a aby nezanikla, pokud kampaň bude ukončena. Zákazník by si neměl kupovat rybí maso pouze jako surovinu, ale také s konzumací ryb spojené emoce a příběh (zdraví, příroda, tradice, regionální či lokální produkt, pozitivní externality v podobě např. mimoprodukčních funkcí rybníků a další). Nárůst prodejních míst musí jít samozřejmě souběžně s růstem poptávky a stimulace prodeje. Je nezbytné budovat vhodná zázemí pro prodej a školení lidí přímo v návaznosti na rybářský provoz, vytvářet kvalitní výrobky, změnit staré normy, sjednotit systém na opracování ryb a také se zaměřit na zvýšení prodeje v období květen-září.

Jako příležitost v blízkém časovém horizontu se jeví vytvoření nového jízdního řádu komunikační strategie OP Rybářství, přičemž bude otevřena i diskuze nad množstvím financí přidělených na propagační kampaně, případně bude možnost realokovat finance z jiných opatření, pokud bude tento požadavek vznesen.

Březen 2020 - číslo 41

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: