Přehled o výskytu rybožravých predátorů u členů Rybářského sdružení České republiky s produkčním rybářstvím v letech 2014–2018

Rybářské sdružení ČR zpracovalo souhrnnou statistiku výskytu rybožravých predátorů za rok 2018. Přehled vyplnilo 41 rybářských subjektů s chovem ryb. Ze souhrnného přehledu za posledních 5 let je patrný pokles početnosti v posledním roce pozorování u tažné populace kormorána velkého. To se promítlo i do nižších škod na rybích obsádkách. Příčinou mohl být led na produkčních rybnících, který znemožnil kormoránům příjem potravy a zapříčinil jejich přesun na vodní toky. Znepokojivý je nárůst populace chráněných vyder, které způsobí ročně škodu na obsádkách produkčních rybníků přesahující hranici 50 mil. Kč. Náhrada ve výši 10,4 mil. Kč je pouze zlomkem způsobených škod.

Září 2019 - číslo 39

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: