Profesor Janusz Guziur oslavil osmdesátiny

VČeské republice i na Slovensku dobře známý polský rybníkářský odborník, rodák z těšínska na česko-polském pomezí, profesor Janusz Guziur, se v roce 2019 v plném zdraví dožil věku osmdesáti let. 

Až do roku 2009 pracoval na Warmińsko-mazurské univerzitě (UWM) v Olsztyně na severovýchodě Polska. V průběhu svého pedagogicky, vědecky a publikačně velmi plodného života zastával i funkci děkana Fakulty rybářství a ochrany prostředí UWM v Olsztyně (v letech 1996 – 1999). Podílel se na výchově několika set studentů denního i dálkového studia rybářství na této univerzitě. Odborně je zaměřen především na problematiku rybníkářství. Je autorem téměř 1 000 různých příspěvků a prací, včetně 142 původních vědeckých prací a 16 knih a monografií (mimo jiného i unikátního polského rybářského slovníku). Na domácích i zahraničních konferencích prezentoval více než 180 příspěvků. Aktivní byl v přenosu výsledků výzkumu do praxe a v odborném poradenství, ale i v popularizaci rybářství laické veřejnosti. V oborovém tisku a novinách zveřejnil přes 400 příspěvků. V současnosti pracuje jako profesor-senior, účastní se odborných konferencí a nadále se zapojuje do řešení výzkumných projektů.

V dřívějších letech byl profesor Guziur patnáct let aktivním členem vědecké rady Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech. Jako častý host v České republice seznamoval účastníky českých odborných a vědeckých rybářských konferencí se situací v polském rybářství, odborném rybářském školství a rybářském výzkumu. Při svém hostování v České republice opakovaně p řednášel studentům Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Recipročně, prostřednictvím příspěvků v polských odborných časopisech, průběžně
informuje polskou rybářskou veřejnost o dění a novinkách v českém produkčním rybářství. Organizoval i několik odborných exkursí polských rybářských praktiků do České republiky a aktivně se podílel na zajišťování odborného programu exkursí studentů FROV JU do polských rybářských podniků.

Do dalších let přejeme jubilantovi dobré zdraví a hodně elánu. 

Září 2019 - číslo 39

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: