Co mi dělá starost dlouhodobě je, aby zůstal zachován zájem o náš studijní obor

Ing. Karel Dubský, ředitel Střední rybářské školy ve Vodňanech

Ing. Karel Dubský obhájil post ředitele Střední rybářské školy ve Vodňanech a má před sebou nové funkční období.

Můžete čtenářům přiblížit při pohledu do minulosti v rámci Vašich dvou funkčních období, co vše se podařilo ve škole udělat za Vašeho desetiletého působení v jejím čele? Co se naopak nepovedlo a cítíte, že by bylo zapotřebí ještě udělat a dotáhnout do konce?

Za největší úspěch považuji, že se nám v době nepříznivého demografického vývoje podařilo zahájit a udržet výuku nového studijního zaměření Vodní stavby v rybářství a že jsme toto studium dokázali materiálně i personálně zabezpečit na potřebné úrovni. Vytvořili jsme novou učebnu vodních staveb v suterénu školy. Celkově se podařilo školu výrazně modernizovat. Od doby, kdy bylo možné využít evropské a národní dotační tituly (u nás od roku 2006), jsme těchto projektů realizovali celkem 16, což považuji za velký úspěch. Za posledních 10 let jsme vydali celkem 10 publikací, z toho bylo 8 odborných učebnic. Při pohledu zvenčí mám radost z nového vzhledu historické budovy školy (střecha, fasáda), nového oplocení, zateplení tělocvičny a domova mládeže, z rekonstrukce prostranství školního dvora a příjezdové komunikace. Změny jsou vidět ve školní zahradě, kterou dotváří jezírko s mokřadním biotopem a nové záhony trvalek u vstupu do školy. Nelze říci, že by se něco z našich záměrů vyloženě nepovedlo naplnit. Co mi ale dělá starost dlouhodobě je, aby zůstal zachován zájem o náš studijní obor. Dnešní stav je neporovnatelný třeba s dobou, kdy jsem se na školu hlásil. Tehdy byl běžný dvou až třínásobný počet uchazečů, než kolik jich škola přijímala. Škola vynakládá nemalou energii a prostředky na propagaci studia. V létě probíhají komentované prohlídky školy, v průběhu roku pořádáme soutěže, provádíme exkurze. Ohlasy na školu jsou veskrze pozitivní. Je třeba si ale uvědomit, že na zájem o tuto školu má také celkový stav našeho oboru, tedy produkčního rybářství a jeho perspektivy. Vím, že musíme prezentovat větší šíři záběru školy než v minulosti – kromě tradičního rybníkářství recirkulační systémy, zájmové chovy, akvaponie a další nové směry a hodně nám pomáhá právě zaměření Vodní stavby, kde lze očekávat větší variabilitu uplatnění.

Jaké máte plány se školou ve Vodňanech do dalších let? Je stále co zlepšovat a nové nápady stále přicházejí?

V současné době se zaměřujeme spíše na projekty menšího rozsahu. Pořizujeme nové počítače do učeben i pro učitele. Sice jsme velmi dobře zvládli přechod na on-line výuku, ale chceme se co nejlépe dovybavit pro případné podobné situace. Dále budeme pokračovat v modernizaci kabinetů pro učitele, po ředitelně přijde letos na řadu sborovna. Čeká nás ještě jeden rok projektu Centra odborné přípravy, kdy nás Ministerstvo zemědělství vybavuje novými pomůckami investičního charakteru ročně v hodnotě cca 1,9 mil. Kč. Projekt běží již od roku 2016 a také díky němu máme naše odborné učebny na špičkové úrovni. V zadní části zahrady vzniká přístřešek (pergola) s expozicí zahrnující dřevěnou výpustní rouru, lopatový uzávěr, část historického vodovodu, staré sítě, vše s popisky. Myslím, že naše mladé kolegy ve spolupráci s rybářskými praktiky čeká časem inovace odborných učebnic, protože některé dosluhují. I dalších nápadů je stále dost. Někdy se je i snažím trochu brzdit, protože je třeba mít na mysli, aby bylo o vše dobře pečováno a nové věci sloužily svému účelu.

Jak se vyvíjí studentská základna, je o školu jako dříve velký zájem nebo i vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji musíte o zájemce o studium více bojovat než v minulosti?

Zájem o naši školu téměř přesně kopíruje demografickou křivku. Do roku 2011 jsme měli jen jednu třídu a každý rok převis uchazečů. Od roku 2011, kdy jsme zavedli nové zaměření Vodní stavby v rybářství, otevíráme dvě třídy v ročníku. Zatím se nám je vždy podařilo naplnit. Tím se však zájem uchazečů rozptýlil mezi obě studijní zaměření a průměrný počet žáků ve třídách poklesl, nyní se pohybuje kolem 22 žáků na třídu. Máme také jednu třídu dálkařů, takže současný stav je asi 190 žáků. Letošní přijímací řízení se zatím vyvíjí velmi dobře. Počet dívek ve škole se pohybuje mezi 15 a 20. Zájem o obě studijní zaměření je prakticky vyrovnaný.

Školství výrazně ovlivnila současná nákazová situace, škola měla letos oslavit 100 let od jejího založení, nicméně vzhledem k pandemické situaci a přijatým vládním nařízením musela být termínově posunuta. Je znám už nový termín oslav? V jakém duchu oslavy proběhnou?

Termín jsme již stanovili a věříme, že nám to napodruhé vyjde. Rozhodli jsme se pro dvoudenní variantu 9. a 10. října 2020. První den by měl více společenský charakter a sobota by byla určena absolventům. Máme již vydaný almanach a téměř hotová je kniha 100 let rybářské školy ve fotografiích. K tomu bude další program, který chceme spolu s pozvánkami zveřejnit a rozesílat zhruba v polovině prázdnin.

Slyšeli jsme, že škola připravuje nový předmět Gastronomie ryb. Můžete čtenářům přiblížit podrobnosti, co chystáte a na co se mají studenti těšit?

Zatím je věc ve stádiu příprav. Určitě začneme tuto oblast jako nepovinný předmět. Někteří studenti k této oblasti inklinují i vymýšlejí různé úpravy ryb, hlavně těch, které naloví v našem revíru. Problém trochu vidím v tom, že těch nepovinných předmětů je až moc (myslivost, vůdce plavidla, aplikovaná ekonomie – studentská firma, jazykové konverzace), k tomu autoškola a další nadstavbové věci. Asi je načase pokusit se aktualizovat školní vzdělávací program a ten prostor tam najít.

Jaký je aktuální stav školního pokusnictví, které využívají studenti při praxích? Co se na pokusnictví změnilo, nebo je vše při starém?

Za tuto otázku jsem vyloženě rád. Od roku 2008 se toho v areálu školního pokusnictví změnilo opravdu mnoho. Nejprve bylo vybudováno středisko praktické výuky se zázemím pro správce objektu (byt, kancelář) i pro výuku (laboratoř, šatna). Současně byly restaurovány prostory starších budov, například v baště zřízeno ústřední topení, sprcha, toaleta. Co je však nejdůležitější, že již téměř dosluhující hráze rybníčků a většina výpustních zařízení byly opraveny anebo vyměněny. Konkrétně rybníčky Pokusný 1-5 byly opatřeny v břehové linii prefabrikovanými bloky (kamenná vyzdívka). Další hráze byly opatřeny kamenným záhozem v délce asi 2,3 km a vyměněno bylo 12 požeráků. Vylepšeno je i technické zázemí. Byl pořízen malý traktor, nyní k němu škola pořizuje podkopový stroj, příkopovou sekačku a čelní nakladač. Vše je uloženo ve třech plechových garážích schovaných ve vegetaci, takže to nijak neruší vzhled pokusnictví.

Rybníkáře sužuje už několik let po sobě výrazné sucho. Některé rybniční soustavy jsou až na polovičních stavech svých provozních objemů. Jaká je situace na Vodňansku a jak vnímáte dopad sucha na produkční rybářství Vy?

Situace na Vodňansku je velmi vážná, a to na rybnících, které nejsou napájeny z nějakého říčního zdroje (náhonu). Příkladem je cca 50 ha rybník Strpský, který byl dosud tak na 40 % plochy. Shodou okolností v době psaní tohoto příspěvku se situace trochu zlepšila. Určitě to má už nyní negativní dopad na produkci. Ono platí, že přírůstek ryb není závislý jen na ploše, ale také na využitelném objemu nádrží. Velmi vážná je ovšem také situace s kvalitou vody, kdy po současných deštích se do rybníků dostávají splachy z povodí, které přináší rybníkům značnou zátěž, organické i jiné znečištění, mechanický zákal apod. Budou-li následovat tropy a sucho, budou mít rybáři další problémy. Snad se počasí umoudří a dostane do nějakého obvyklého normálu.

Jak často jíte ryby, které druhy preferujete a jaký je Váš oblíbený recept?

Ryby jsem dříve jedl častěji. Nyní si občas koupím pstruha a kapra mám tak třikrát do roka. Mám jednoduchý recept na kapra na víně: pekáč se vymaže máslem, na něj se dají osolené porce kapra. Na porce se nasype strouhaná citronová kůra (jen malé množství), mezi porce se rozloží asi na čtvrtky nakrájená rajčata a na hrubo nasekaná petržel. Vše se posype strouhankou a na ní se dají opět kousky másla. Nakonec se vše podlije asi 2 dl bílého vína. V troubě se peče asi 40 min. při 200 stupních, není třeba pekáč zakrývat. Problém tohoto receptu je citlivé dávkování ingrediencí, příliš citronové kůry znamená hořkou chuť, příliš vína zase kyselou. Víno je třeba použít suché. Výsledná chuť by měla být vyvážená. Podává se s chlebem.

Redakce Rybníkářství děkuje za rozhovor a přeje škole vše nejlepší do dalších let.

Červen 2020 - číslo 42

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: