FROV JU má první fakultní střední školu

Dne 25. ledna 2022 byl předán certifikát fakultní školy, který obdržela Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech. Udělený certifikát je pro FROV JU historicky první a je platný po dobu 5 let. Hlavním účelem udělení tohoto certifikátu je nejen prohloubení dosavadní spolupráce obou institucí, ale především zahájení kooperace v nových oblastech. Tou může být vytvoření cílených programů pro oslovení talentovaných studentů střední školy, umožnění řešení maturitních projektů v objektech FROV JU včetně ustanovení garanta či konzultanta projektu z řad zaměstnanců FROV JU, nebo pravidelná podpora vzdělávání středoškolských učitelů. 

Nezanedbatelným přínosem pro obě strany pak bude i snaha o pravidelnou spolupráci při podávání společných grantových projektů. Slavnostní předání certifikátu řediteli školy Ing. Karlu Dubskému z rukou děkana FROV JU prof. Ing. Pavla Kozáka, Ph.D. proběhlo za účasti proděkana pro pedagogickou činnost FROV JU doc. Ing. Martina Kocoura, Ph.D., starosty města Vodňany Milana Němečka, ředitele Rybářského sdružení ČR RNDr. Michala Kratochvíla, Ph.D. a Ing. Jiřího Macara.

Březen 2022 - číslo 49

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: