Výzkumný ústav rybářský ve Vodňanech oslavil 100leté výročí

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Fakulty rybářství a ochrany vod ve Vodňanech oslavil sto let své existence. Slavnost, která si toto významné jubileum připomněla, se uskutečnila v pátek 3. září a zúčastnila se jí řada významných osobností.

Tehdejší Ústav pro rybářství a hydrobiologii vznikl v roce 1921 v Praze, přičemž velkým dílem k tomu přispěly světově uznávané osobnosti Antonína Friče, Václava Vávry nebo Josefa Šusty. V roce 1953 pak ústav přesídlil do Vodňan, kde měl vhodnější zázemí v podobě rozsáhlé soustavy rybníků a pozemků pro vlastní výstavbu. Postavena zde byla také nová budova s laboratořemi a akvarijními místnostmi. Výzkum prováděný vodňanskými vědci přinesl velký pokrok v oblasti produkčního rybářství a přispěl např. k útlumu tehdy nejzhoubnějšího onemocnění kaprů, infekční vodnatelnosti. Od konce šedesátých let se pak začal ústav výrazněji prosazovat i na mezinárodním poli, sehrál též významnou roli v aklimatizaci býložravých ryb. Prohluboval se i výzkum toxikologie a ichtyopatologie.

V osmdesátých letech vznikla ve Vodňanech šlechtitelská stanice zaměřená na kapra a lína a byl otevřen nový recirkulační systém nazvaný „modelem“. Články vodňanských vědců byly publikovány vedle ústavem vydávaného Bulletinu také v renomovaných časopisech jako Aquaculture nebo Journal of Fish Biology. V bouřlivých devadesátých letech čelil ústav snahám o privatizaci, finanční nejistotě a problémům s udržením si výzkumných pracovníků. Řešením bylo jeho zařazení pod Jihočeskou univerzitu v roce 1996. V roce 2009 se výzkumný ústav stal zakládající součástí nově vzniklé Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a byla zahájena nová, úspěšná etapa jeho fungování.

Právě před hlavní budovou fakulty ve Vodňanech zazněly oslavné řeči z úst bývalých ředitelů výzkumného ústavu, profesorů Jana Kouřila, Otomara Linharta a děkana fakulty Pavla Kozáka, i současného ředitele profesora Tomáše Randáka. Dále se svými zdravicemi vystoupili například současný rektor Jihočeské univerzity profesor Bohumil Jiroušek, předsedkyně Akademie věd ČR profesorka Eva Zažímalová nebo hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Svojí zdravicí přispěl také Karel Dubský, ředitel Střední rybářské školy a VOŠ VHE Vodňany, která byla založena ještě rok před výzkumným ústavem v roce 1920, ale vzhledem k pandemii koronaviru odložila oslavy výročí též na září letošního roku.

Program moderovaný Vladimírem Kořenem, významným propagátorem vědy a výzkumu v médiích, nabídl kromě proslovů také předávaní medailí VÚRH za jeho rozvoj. Mezi osobnostmi, které přispěly k rozvoji výzkumného ústavu a jež medaili obdržely, se zařadili Miroslava Kopicová, Pavel Punčochář a profesoři Petr Ráb a Martin Flajšhans. Za své zásluhy získal medaili také Václav Janeček, nejstarší žijící pracovník ústavu, jehož hlavním výzkumným zaměřením byl rozvoj intenzivního chovu kapra v rybnících. Vzhledem k jeho pokročilému věku mu byla medaile osobně předána dodatečně 6. září u něj doma.  

V programu následoval křest knihy Stoletý, který nestárne, která poutavou a fundovanou formou přibližuje prostřednictvím textů a fotografií stoletý výzkum ve výzkumném ústavu i následně na fakultě.

Po ceremoniální části programu následoval bohatý raut, kde vedle tradičních pokrmů nechyběly ani rybí speciality, a prohlídka pracovišť fakulty včetně rybí líhně či vybraných laboratoří. Celá slavnost pak byla zakončena vystoupením hudební kapely.

Září 2021 - číslo 47

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: