Operační program Rybářství 2014–2020 vstupuje do závěrečných let implementace

Využijte proto možnosti podpory a neváhejte podat Žádost o podporu. Doposud bylo zaregistrováno 924 žádostí v požadované podpoře 1,16 mld. Kč. Vyplaceno bylo 263 mil. Kč 278 projektům. Celkem je administrovanými projekty OP Rybářství pokryto 73 % finanční alokace programu.

Další možností žádat o podporu na odbahnění, výstavbu, modernizaci rybníků (menších než dva hektary katastrální plochy), sádek, líhní a zpracoven ryb včetně vybavení pro tyto provozy je 16. výzva, která bude připravena na podzim tohoto roku. Podpora v 16. výzvě bude také zaměřena na posilování rozvoje a předávání znalostí prostřednictvím inovací. 

V rámci opatření Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním Auditní orgán opakovaně identifikoval pochybení při zadávání veřejných zakázek a dodávce technologií. Jedná se zejména o reference při zadávání veřejných zakázek, o použití nevhodných materiálů a o účel užití stavby (objektu), kde je daná technologie instalována (více na www.eagri.cz v sekci „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014–2020 / Aktuality“). Z těchto důvodů Řídicí orgán OP Rybářství analyzuje možnou poptávku ze strany žadatelů. V případě nízkého zájmu již nebude opatření v současném programu vyhlášeno a výzvy budou spuštěny až v navazujícím období 2021–2027.

Pokud nevíte, jak postupovat při přípravě svého záměru a projektu, lze se inspirovat na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014–2020“.

Červen 2019 - číslo 38

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: