Demonstrační hala rybářské mechanizace ve Vodňanech

Karel Dubský

Střední rybářská škola Vodňany realizuje projekt „Rekonstrukce demonstrační haly rybářské mechanizace“. Akce byla zahájena na začátku roku a ukončena bude o letních prázdninách, takže k výukovým účelům bude sloužit od počátku nového školního roku. Předmětem rekonstrukce je část objektu bývalé kotelny stojící samostatně ve dvoře za budovou školy. V tomto objektu již jsou výukové prostory – učebna, dílny a kabinet. Hala pro výuku rybářské mechanizace již neodpovídala současným potřebám. Proto bylo přistoupeno jednak ke stavebním úpravám, jednak k modernizaci vlastního vybavení. V hale bude vybudováno roštové mezipatro, čímž se zvýší podlahová plocha až na 200 m2 a tím i kapacita haly pro uložení pomůcek. Součástí úprav je dále výměna oken, vrat, položení dlažby, nová elektroinstalace, nové osvětlení. V hale bude rovněž prostor pro projekci na promítací plátno. Hlavním posláním projektu je zkvalitnit ve škole výuku předmětu praxe a praktických cvičení z řady odborných předmětů. Žáci školy se budou moci seznámit s konstrukcí a funkcí řady strojů a dalších pomůcek používaných v produkčním rybářství a budou se učit provádět jejich údržbu.

V hale budou uloženy různé skupiny rybářských potřeb a rybářské mechanizace. Naším cílem je vytvořit ucelené sekce zaměřené například na líhňařské přístroje, odchovné nádrže a žlaby, komponenty zpracovatelské linky, přepravní bedny, aerátory a přístroje pro úpravu jakosti vody, lodě, motory, čerpadla, třídičky atd. Jednotlivá zařízení budou opatřena popisky. V hale budou vystaveny pomůcky, kterými již škola disponuje, ale v rámci projektu bude pořízena i zcela nová mechanizace. Vzhledem k tomu, že školu každoročně navštíví docela početná skupina návštěvníků, včetně toho, že škola pořádá řadu kurzů pro odbornou veřejnost, věříme, že by mohlo být zajímavé pro české výrobce prezentovat v této hale své produkty formou zápůjčky s uvedením odkazu na výrobce. Budeme proto rádi, pokud o tuto prezentaci projeví naši výrobci zájem.

Financování akce je z projektu IROP a dvou dalších grantových programů. Spolu s nedávno dokončenou úpravou prostranství dvora dostane i tato, za školou schovaná část areálu, nový vzhled. Jistě si řada z čtenářů vzpomene, že v době naší školní docházky disponovaly školy spíše pomůckami, které již byly někde vyřazeny z rybářského provozu. Doba se v tomto směru naštěstí změnila a my máme radost, že nejen vybavení této haly, ale také odborných učeben a laboratoří ve vodňanské rybářské škole je na současné technologické úrovni a za rybářskou praxí nezaostává.

Březen 2018 - Číslo 33

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: