Válka na Ukrajině se negativně dotýká i evropské akvakultury

Po složitém období pandemie nemoci covid-19 musejí evropští producenti ryb čelit další krizi. Jako jiné obory, i celá evropská akvakultura, tu českou nevyjímaje, výrazným způsobem pociťuje dopady současné inflační i energetické krize a především války na Ukrajině. Rostoucí ceny elektrické energie i kyslíku meziročně vzrostly v některých členských státech až o 200–300 % a mají především obrovský dopad na ta akvakulturní zařízení, která jsou na dodávkách energií výrazně závislá ( p ř edev š í m recirkulační systémy i některé průtočné systémy), představují většinu nákladů na provoz a ohrožují tak jejich existenci. Výrazné navýšení cen energií se projevuje i v rybářském zpracovatelském průmyslu. Několikanásobný nárůst cen krmiv a vůbec jejich dostupnost na trhu (krmné obilí, komplexní krmné směsi), které představují až 60 % nákladů na produkci ryb, jsou v důsledku výpadku ukrajinské krize (Ukrajina je světovým producentem některých rostlinných komodit) další obrovskou zátěží, bez nichž moderní akvakultura nemůže existovat. Všechny tyto náklady, jejichž nárůst je v celoevropském měřítku odhadován zhruba mezi 15–40 % v závislosti na typu produkčního zařízení, nutně povedou ke zvýšení cen finálních produktů, což v důsledku povede k rozkolísání evropského trhu i ke snížení konzumace ryb a výrobků z nich, především u nízkorozpočtových skupin obyvatel v celé EU.

Následující stránka: Prosinec 2021 - 48

Březen 2022 - číslo 49

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: