Ani sucho nezastavilo v loňském roce růst produkce tržních ryb

Ačkoliv byl rok 2018 ve znamení dlouhodobého deficitu srážek, nedostatku vody v rybnících a extrémních letních teplot, i přes tato negativa vykazoval poměrně dobrá čísla v celkové produkci tržních ryb. Produkce ryb v rybnících byla v porovnání s předchozím rokem o necelých 300 tun nižší (způsobené především propadem produkce u býložravých ryb), nicméně tento pokles byl kompenzován nárůstem produkce především u lososovitých ryb ve speciálních zařízeních (RAS), které byly hojně budovány v předchozích letech s významnou finanční podporou z OP Rybářství 2014-2020. Členské subjekty Rybářského sdružení ČR se podílely na loňské produkci z 85 %, přičemž výměra členy obhospodařovaných rybníků činila 34 951 ha (85 % celkové obhospodařované plochy rybníků).

Situace na trhu se zásadní komoditou českého produkčního rybářství kaprem není úplně r ůžová. Spotřeba ryb z akvakulturní produkce tuzemského původu v České republice dlouhodobě stagnuje a pohybuje se standardně na úrovni lehce pod 1 kg/os/rok, přičemž kapr tvoří zhruba 90 % těchto zkonzumovaných ryb. Negativně se také na trhu projevil vývoz živých ryb na konci loňského roku, pod který se podepsaly problémy na polském trhu. Ty vyústily v meziroční propad vývozu do této pro český trh zásadní země o přibližně 25 % (přes 1000 tun). V Polsku samotném po loňských Vánocích zůstalo neprodáno dokonce 3000 tun tržního kapra.

Červen 2019 - číslo 38

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: