Přehled o výskytu predátorů v roce 2017

 

Z přehledu o výskytu rybožravých predátorů za kalendářní rok 2017 získaného od 43 členů Rybářského sdružení ČR s produkčním rybářstvím vyplývá, že počty jedinců hnízdících i tažných kormoránů se meziročně významně nemění. Mění se však výše škod, která meziročně klesá a v porovnání s rokem 2016 došlo ke snížení škod o téměř 31,5 mil. Kč, přesto jsou však škody stále obrovské. Za poklesem může být několik faktorů. Rybáři si své rybníky více hlídají, to naznačuje i meziroční nárůst počtu ulovených 8883 kusů, což je o 3 419 kusů více než v roce 2015. Dále je pravděpodobné, že v jarním období roku 2017, kdy byly stojaté vody zamrzlé, kormoráni zvolili jiné lokality k vyhledání potravy než jsou rybníky, např. tekoucí vody. Škody způsobené volavkou jsou poměrně stabilní a meziročně se výrazně nemění.

Roční škoda dosahuje výše 20,8 mil. Kč. Co je však znepokojující, je nárůst populace chráněné vydry říční, u které meziročně došlo k navýšení škod o 9 mil. Kč. Celková výše škod způsobených vydrou dosahuje již 53,5 mil. Kč, získaná náhrada však u členských subjektů činí pouhých 8,4 milionů. Pro porovnání, jen v sousedním Bavorsku dosahuje roční výše škod způsobených vydrou výše 1,044 milionů EUR (27,3 mil. Kč) a již se intenzivně jedná o povolení k odlovu. Celková výše škod způsobená rybožravými predátory za kalendářní rok 2017 činila u členů Rybářského sdružení s produkčním rybářstvím 166,3 mil. Kč, tzn. meziroční pokles je 26,4 mil. Kč. U sportovních rybářů z ČRS činila výše škod 99 mil. Kč a taktéž došlo k meziročnímu poklesu o 18 mil. Kč. Další škody, které nejsou v přehledu zahrnuty, způsobuje norek americký a výrazné škody na majetku způsobuje bobr evropský.

Září 2018 - Číslo 35

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: