Jak se žije v nové budově SŠRV Třeboň Na Ostrově v době covidové

Aleš Vondrka, ředitel SŠRV Třeboň

SŠRV Třeboň realizovala unikátní projekt, který umožnil vybudovat novou budovu školy za 360 dnů. Výsledkem je nejen nová budova na ostrově (biotop okolo budovy), ale i levitující aula, která získala třetí místo v architektonické soutěži „Dřevostavba roku“. To, co se zdálo být opravdu velkou výzvou, nám lehce zastínil COVID-19. Doba covidová se výrazně propisuje do života školy, po jarním období „nové distanční výuky, jsme si již zvykli být stále on-line. Krátké uvolnění v letním období nám umožnilo slavnostní pasování úspěšných absolventů učebního oboru Rybář na břehu rybníka Rožmberk, studenti oboru Vodohospodář slavnostně obdrželi maturitní vysvědčení za přítomnosti rodičů v naší nové aule.

Běžné školní dny v nové budově jsme si užili jen krátce před další vlnou COVID-19. Neustále diskutované téma distanční výuky je možné hodnotit dle mého názoru pozitivně. Těší mě, že se učitelé i studenti rychle adaptovali na virtuální prostředí a teoretická výuka pokračuje téměř v nezměněné podobě. Na druhé straně odborný výcvik se úplně distančně nahradit nedá. Ve spolupráci a s podporou Rybářství Třeboň a.s. a dalších partnerů vyvineme maximální úsilí, abychom dostáli závazku zajistit plnohodnotné odborné vzdělání. I přes všechna úskalí nové doby věřím, že se škola opět zaplní žáky a jejich energií a budeme moci pokračovat v běžném školním životě, započatých projektech a zahraničních spolupracích. Závěrem bych rád poděkoval zaměstnancům školy a všem partnerským a spolupracujícím organizacím za vstřícnost a obětavou práci. Petrův zdar

Prosinec 2020 - číslo 44

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: