Problematika českého produkčního rybářství zazněla v Evropském parlamentu

Rybářskému sdružení České republiky, které je rozhodující profesní organizací českého produkčního rybářství, byla nabídnuta bezprecedentní příležitost vyslat svého zástupce a umožnit mu vystoupit v rámci tzv. Veřejného slyšení v Evropském parlamentu (EP) v Bruselu. Zásluhu na tom mají především europoslanec a jediný český zástupce v tomto výboru, Ing. Martin Hlaváček z evropské frakce Renew Europe, Stálé zastoupení České republiky v Bruselu a Ministerstvo zemědělství ČR.

Obecným smyslem Veřejného slyšení je umožnit členům EP a jejich týmům být informován a získat zpětnou vazbu včetně hledání možných řešení k dané problematice přímo od odborné veřejnosti. Tématem slyšení, které se konalo 19. února 2020 ve Výboru pro rybolov (PECH), byla tentokrát nezvykle akvakultura.

Výbor pro rybolov EP se v rámci Společné rybářské politiky v rámci Evropské unie (EU) zabývá především problematikou mořského rybolovu a akvakultura tak bývá v jeho agendě pouze okrajovou záležitostí. Tentokrát se slyšení zaměřilo na současný stav akvakultury v členských zemích EU a možná opatření ke zlepšení její udržitelnosti s akcentem na produkční potenciál. Českou akvakulturu na tomto slyšení zastupoval ředitel Rybářského sdružení ČR, RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D.

Ředitel sdružení ve svém vystoupení seznámil členy výboru s významem rybníků v krajině či vývojem sladkovodní produkce ryb v ČR, Evropě i ve světě. Dále se zaměřil na současné problémy limitující produkci ryb, kterými jsou konkrétně rybožraví predátoři, silné zabahnění rybníků, omezení vyžadovaná legislativou v oblasti ochrany přírody, nedostatek vody v krajině a další. Jak Michal Kratochvíl poznamenal, je zapotřebí cenit si nabídnuté příležitosti. Možnost veřejně vystoupit ve Výboru pro rybolov byla dána pouze šesti zástupcům sektoru akvakultury z celé EU, přičemž hned dva z nich zastupovali tradiční rybniční akvakulturu (kromě zástupce Rybářského sdružení ČR vystoupil také ředitel maďarského Výzkumného institutu pro rybářství a akvakulturu HAKI, Dr. Béla Halasi-Kovacs). To je důkazem, že sladkovodní akvakultura včetně tradičního rybníkářství je sledovaným odvětvím na evropské scéně a že panuje vzrůstající zájem o tento poměrně malý sektor ze strany orgánů EU. Zájem není jen o produkci ryb, která již nyní naplňuje hlavní cíle Zelené dohody EU, ale také i o plnění společensky přínosných environmentálních (mimoprodukčních) služeb rybníků.

Březen 2020 - číslo 41

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: