Květnové zasedání FEAP proběhlo již pod taktovkou nového vedení

 

 

Jednapadesáté zasedání Evropské federace chovatelů ryb (FEAP) se tentokrát konalo v dánském přístavním městě Aarhus. Zúčastnilo se jej 43 delegátů z patnácti zemí Evropské unie i mimo ni. Za Českou republiku se zasedání účastnil ředitel Rybářského sdružení ČR, RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D., který je zároveň v této organizaci předsedou sladkovodní sekce pro akvakulturu. Třídenní zasedání bylo zahájeno jednáním komise pro zdraví a welfare ryb, která se zabývala přípravou pozičního dokumentu k welfare ryb, především při jejich chovu, transportu a usmrcování. Dále komise vyslechla zprávu o probíhajícím celoevropském projektu ParaFishControl, který se zaměřuje na výskyt parazitárních onemocnění a dostupností léčby u některých druhů ryb chovaných v Evropě. Dalšími projednávanými body komise pro zdraví a welfare ryb byla antimikrobiální rezistence včetně používání antibiotik a vakcinace u ryb v chovech a také probíhající příprava delegovaných a prováděcích aktů k novému evropskému zákonu o zdraví zvířat, který by měl vejít v účinnost od roku 2021.

Druhý den zasedání byl oficiálně zahájen prezidentem Evropské federace chovatelů ryb, Dr. Marcem Gilmozzim, a také zástupcem organizátorů akce, ředitelem dánské asociace chovatelů ryb v akvakultuře, p. Brianem Thomsenem. Nová generální tajemnice Evropské federace chovatelů ryb, paní Kathryn Stack, přiblížila situaci na evropské politické scéně a pravděpodobné nové uskupení a rozložení politických sil v Evropském parlamentu, jakmile bude nový parlament ustaven a budou zřízeny i jednotlivé výbory. Druhý den zasedání pokračoval jednáním všech čtyř druhově specifických sekcí. Sladkovodní sekce akvakultury se ve svém programu zaměřila na několik stěžejních bodů – zhodnocení produkce v roce 2018 i aktuální výhled produkce v roce letošním s ohledem na probíhající dlouhodobé sucho a loňské extrémní letní teploty, kompenzace škod způsobených suchem na rybách v jednotlivých státech, informace k připravené rezoluci týkající se kormorána velkého i probíhající příprava konference Kapr, která se uskuteční 4.-6. září 2019, tentokrát v bavorském Ansbachu.

Poslední den zasedání byl převážně zaměřen na agendu organizace (stanovy, poplatky, rozpočet, řešené projekty apod.), schválení účetní uzávěrky i návrhu rozpočtu na rok 2019, shrnutí závěrů z jednání jednotlivých komisí (pro zdraví a welfare ryb, pro životní prostředí) i všech čtyř druhově zaměřených sekcí. 

Červen 2019 - číslo 38

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: