Jezírko, mokřad a podzemní učebna v rybářské škole

Ing. Karel Dubský, ředitel školy

 Ve vodňanské střední rybářské škole je v těchto dnech dokončována významná změna v části školní zahrady. Vzniká zde venkovní jezírko s objemem vody cca 50 m3 . K němu je připojen mělký mokřadní bitop o ploše zhruba 30 m2 . Systém jezírka je propojen s podzemní prostorou, která je pojata jako učebna s proskleným průhledem pod hladinu jezírka. Vzhledem k tomu, že uvedené změny jsou doplněny mlatovým písčitým chodníkem a novou vegetací, celkový zásah se tak dotknul podstatné části školní zahrady směrem napravo od vchodu. Věříme, že pro školu jde o změnu pozitivní.

Myšlenka zřídit v rybářské škole výukové jezírko je stará zhruba nějakých deset let a tudíž není nijak nová. Souvisí se zavedením druhého studijního zaměření – vodní stavby. V této specializaci se vyučuje samostatný odborný předmět okrasné nádrže. A určitě není lepší učební pomůcka než mít takovou nádrž přímo ve škole. Proto jsme se byli s kolegy inspirovat v některých zajímavých expozicích, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Postupně záměr nabíral konkrétní podobu, vytvořit průhled pod vodní hladinu a k jezírku připojit mělký mokřad s vodními rostlinami a k tomu příhodným způsobem vymodelovat část okolí s doplněním keřů a prvků z lomového kamene. V mokřadním biotopu bude i s popisky zhruba 25 druhů vodních rostlin našich rybníků a řek.

Takže oblíbenou poznávačku vodních rostlin budou moci naši žáci vykonat hned před školní budovou. Zbývalo tedy to hlavní, opatřit potřebné finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že výzva dotačního programu IROP pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání se s naším záměrem shodovala, byl projekt schválen a nyní je akce téměř před dokončením. Současně s tímto jezírkem škola realizuje také rekonstrukci předváděcí haly rybářské mechanizace a pořízení nového vybavení (bylo již v Rybníkářství publikováno) ze stejného zdroje financování. Obě investiční akce by měly plně sloužit výuce již v průběhu října.

Ještě k jezírku. Občas dostáváme otázku, které druhy ryb v něm budou plavat. Samozřejmě bychom tam chtěli mít několik našich základních druhů chovaných v rybnících, dále zástupce jeseterovitých a okrasných ryb. Obsádka se nám nezdá jako to nejdůležitější. Naším cílem je demonstrovat žákům v praxi celou technologii úpravy vody a naučit je v rámci cvičení a praktické výuky úkony spojené s údržbou tohoto jezírka.

Září 2018 - Číslo 35

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: