Rozšíříme rybniční fond a převedeme farmy do ekologického hospodaření

Tomáš Borkovec, představuje společnost Rybářství Křtěnovice, s.r.o

Můžete čtenářům Rybníkářství přiblížit historii Vaší farmy? Kdy a kde vznikla, kdo jí založil a jakou technologii chovu využíváte?

Farma v podstatě „vznikla“, když jsem byl ve druhém ročníku na Střední rybářské škole ve Vodňanech a moji rodiče koupili první rybník o velikosti 0,5 ha. Já jsem se snažil v koupeném rybníku „chovat ryby“, respektive jsem procesem zkouška a omyl aplikoval teoretické znalosti nabité ve škole a táta s bratrem, protože jsou vášniví sportovní rybáři, je chodili chytat.

Po čase jsem založil společnost Rybářství Křtěnovice, s.r.o. a postupně jsem si propachtoval, přikoupil a postavil několik dalších rybníků až na současnou výměru 30 ha. Rybníky jsou menší, nejčastěji okolo jednoho hektaru, většinou průtočné a hlubší. Nacházejí se převážně na Mladovožicku a v oblasti České Sibiře.

Na jaké druhy ryb se zaměřujete, jaké je produkované množství ryb a jejich využití na trhu?

Klasicky chováme převážně kapra s doplňkovými druhy ryby, jako je amur, lín, candát a další. Poslední dobou, zatím jen v menším množství, přecházíme na extenzivní chov ryb a produkujeme ryby v podstatě v biokvalitě, které pak prodáváme do místní restaurace, která připravuje jídla pouze z biopotravin. Restaurace patří mé druhé firmě, která se věnuje zemědělské výrobě v režimu ekologického zemědělství.

Kolik zaměstnanců se podílí na jejím chodu?

Provádíte vlastní zpracování ryb? Pokud ano, v jaké podobě? Rybářství Křtěnovice nemá zaměstnance, ale dle potřeby využívá sezónní brigádníky. Ryby zpracováváme jen ve velmi malém množství do podoby filetů.

Vaše farma už je několik let členem Rybářského sdružení ČR, jak hodnotíte jeho práci?

Členství je pro nás velice důležité, protože nejsme schopni sledovat legislativní, dotační a další vývoj v oboru a už vůbec nejsme schopni tyto záležitosti ovlivňovat. Proto jsem velmi rád, že zájmy rybářů zastupuje jednotná organizace a zároveň nás informuje o dění v oboru.

 

V rybářských kuloárech se šeptá, že si stavíte vlastní rybníky. Povězte nám o tom něco blíže. Co všechno musíte absolvovat?

Mimo chovu ryb mě velmi baví „tvořit, zvelebovat“ krajinu. Už první rybník, který koupili moji rodiče, jsme museli kompletně zrekonstruovat, odstranit sediment, opravit hráz, vyměnit výpustní zařízení včetně potrubí a postavit nový bezpečnostní přeliv. Tehdy nám pomáhala široká rodina a mnoho kamarádů, za což bych jim chtěl poděkovat. Celou akci jsme zvládli prakticky svépomocí a s minimálním množstvím prostředků.

Od té doby se ale hodně změnilo a doteď jsme se s vlastním týmem geodetů, projektantů a projektových manažerů podíleli na výstavbě, obnově, rekonstrukci či revitalizaci více než sedmdesáti rybníků, tůní, mokřadů nebo částí potoků. Vše umíme zrealizovat na klíč od zpracování projektové dokumentace, získání příslušných povolení, případně podat žádost o dotace, zrealizovat výběrové řízení, jednat s poskytovatelem dotace, včetně zpracování závěrečného vyhodnocení akce pro poskytovatele dotace.

Celý proces „papírování“ je poměrně složitý a bohužel hodně závislý na ochotě či neochotě příslušných úředníků na obcích s rozšířenou působností (ORP), dotačních fondech apod. Rozhodovací praxe a zvyklosti jednotlivých ORP, v různých regionech, je dost rozdílná a liší se dost zásadně jejich požadavky na dokládání různých průzkumů, rozsahu projektové dokumentace apod.

Jaké jsou cíle Vaší farmy v nejbližší budoucnosti?

Rádi bychom rozšířili rybniční fond. Postupně převedli celou farmu do režimu ekologického hospodaření. Ale zatím je těžké na jít dostatečný odbyt na ryby v této kvalitě. A máme v plánu vybudovat malé sádky se zázemím pro celou firmu.

Září 2019 - číslo 39

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: