Střední rybářská škola Vodňany otevírá od září dálkovou formu studia oboru Rybářství

 

Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali maturitní vzdělání. Studentům jsou proto již „započítány“ všeobecné vzdělávací předměty a studium je zaměřeno pouze na odborné předměty související s rybářstvím a produkcí ryb. Studium je organizováno formou třídenních konzultačních soustředění vždy v režimu čtvrtek až sobota, a to jednou v měsíci. Účast není přitom striktně vyžadována. Vždy na konci pololetí jsou pak skládány zkoušky písemnou nebo ústní formou. Výuka probíhá ve Vodňanech, škola poskytuje nejen učebny a laboratoře, ale nabízí i možnost stravování a ubytování v areálu školy a domova mládeže.

Vlastní studium je bezplatné. Absolvent získává také osvědčení pro výkon funkce rybářského hospodáře a pro obsluhu elektrolovných zařízení pro lov ryb. Uvedená forma studia je určená hlavně zájemcům z řad profesních rybářů, kteří si chtějí prohloubit svou odbornost.

Březen 2018 - Číslo 33

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: