Den chovu candáta – AGRICO s.r.o., Třeboň 4. 5. 2018

Ing.Miroslav Hule, Třeboň

Candát /Sander lucioperca/ je ryba k výkrmu velmi atraktivní, ale obtížná. To je dáno charakterem potravní rozmanitosti v přirozeném prostředí v raném stádiu – rybička lapá drobnou faunu z rybníka, nežli se dostane na větší plevelnou rybku. Z toho je patrné, že musíme obstarat adekvátní krmení /granule/ v průběhu vzrůstu této ryby. Candát je v prostorách AGRICA odchován v recirkulaci, což klade velké nároky na kvalitu vody a pravidelnost krmení co do množství, tak i kvality. Dá se říci, že pro odchov v recirkulaci byly nalezeny vhodnější druhy ryb, např. tilapie a sumeček africký. AGRICO chce v této rybochovné technologii vyhovět současnému trendu pro využití zbytkového tepla v zemědělství /bioplynové stanice/ při využití i vhodné krmivářské základny, např. pro kaprovité ryby. V této technologii je také odpověď na růst výroby sladkovodních ryb v situaci, kdy globálně ubývá sladké vody pro celá území, či dokonce kontinenty a současně klesá výtěžnost mořského rybolovu.

Z historie obnoveného chovu candáta na Třeboňsku:

Tradice odlovu candáta patří až do rožmberské epochy, kdy byl candát v rybnících a tocích panství hojnou rybou. To m.j. dokládá i historický záznam ve starých kronikách, kde se udává, že na svatební hostinu Viléma z Rožmberka, který si bral Annu Marii Bádenskou r. 1585, bylo snězeno 1200 šelů /šílů/, to je candátů pro svatebčany a jiných ryb. Obliba candáta na tabuli gurmetů byla značná, ale reprodukce této vzácné ryby byla stejně jako u kapra zdlouhavá při tehdejším extenzivním chovu, kdy se při výlovu brala jen velká tabulová ryba, ostatní je považováno za drob, tedy plevelnou rybu, o plůdku candáta a násadě, nebylo zmínky.

Jak už si odborná společenstva rybářů zvykla, zkušenosti s touto neobvyklou rybou hledáme v práci a spisech nestora chovu ryb Josefa Šusty /1835-1914/. Ten námzanechal první zprávu o chovu candáta na Třeboňsku. Roku 1777 slovil mlynář Šafář na Nežárce u mlýnu Metel 2 kusy vzrostlých těchto ryb a předal je vrchnosti. Tito generační candáti jsou vysazeni do Rožmberka a slovena zde po dvou letech hojná násada, která byla zčásti ponechána v rybníce a zčásti vysazena do rybníka Kaňova a takto se to opakovalo i v budoucnu, pouze přibyly některé hlavní kaprové rybníky, kam se násada candáta dávala /Svět, Výskok, Dvořiště, Záblatský, Tisý/.

Ačkoli už tehdy byl znám větší výtěr a odchov lososovitých ryb, zvláště pstruha, byl candát ponechán na výtěr v tocích a rybnících, písčitých a protékajících, aby zde kladli jikry do prohlubní dna nebo do hnízd připravených z ostřice a jiných vodních porostů. Hlavní plůdek se odlovil a dával do hlavních rybníků. Co z něj se dochovalo nestojí za zmínku, protože tato malá ryba měla mnoho predáIng.Miroslav Hule, Třeboň torů, včetně rodičů. Limitem pro odchov tržního candáta je kvalita vody, kde je obtížné vybalancovat teplotu vody a obsah kyslíku v ní, neboť jsou k sobě v nepřímé závislosti. Teplejší voda stimuluje metabolismus ryby, ale postrádá kyslík, který je podmínkou pro žití ryby, zvláště pak nakrmené. Toto platí hlavně u kapra, ale u candáta je tato rovnováha ještě důležitější a tady jsou hlavní limity pro umění odchovu této vzácné ryby.

Červen 2018 - Číslo 34

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: