Česká rybářská a ichtyologická konference RybIKon 2018

 

Rybářská a ichtyologické sekce při České limnologické společnosti pořádá ve spolupráci s MZe tradiční XVI. Českou rybářskou a ichtyologickou konferenci - RybIkon 2018, ve dnech 10.–11. října 2018 na Mendelově univerzitě v Brně. Základními tematickými okruhy bude tradičně problematika ryb v tekoucích vodách, chov ryb v akvakultuře, akvaristika, raci a další příbuzná témata. Bližší informace k účasti budou uveřejněny na stránkách www.rybarstvi.eu. Pořadatelé RybIKon jsou Mendelova univerzita v Brně a Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brně. Všechny Vás upřímně zveme k účasti. Za pořadatele prof. Jan Mareš a Dr. Pavel Jurajda.

Březen 2018 - Číslo 33

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: