Rozšíření výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně

Jan Mareš, akademický pracovník Mendelova univerzita v Brně

Historie studia rybářství v Brně zahrnuje dlouholetou tradici výuky Rybářské specializace (od roku 1949) v rámci studia Zootechnického oboru. V souvislosti se změnou struktury vysokoškolského studia a zavedení jeho dvoustupňové formy, byla na brněnské univerzitě akreditována forma navazujícího magisterského studia oboru Rybářství a hydrobiologie. Po období, kdy studium rybářství bylo soustředěnou do dvouletého studia, dochází po úspěšném průběhu akreditačního řízení k jeho rozšíření. Zatím se do navazujícího magisterského studia v převážné většině hlásili a byli přijímáni studenti zootechnického oboru, které doplnili absolventi jiných bakalářských oborů naší univerzity nebo jiných univerzit České a Slovenské r e p u b l i k y . Absolventi bakalářského stupně zootechnického oboru v Brně si v průběhu svého tříletého studia mohli zapsat 1-2 odborné předměty s rybářským zaměřením nebo se zaměřením na kvalitu vodního prostředí. Do navazujícího magisterského studia byli přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení, které mohlo, ale nemuselo obsahovat přijímací zkoušku. Tedy pouze jen na základě výsledků (prospěchu) z bakalářského stupně. Změnou od příštího akademického roku, tedy roku 2021/2022, do kterého se aktuálně budou podávat v jarním období přihlášky, je zavedení studia specializace Rybářství již v rámci bakalářského studia programu (změna z oborů na programy) Zootechnika. Specializační výuka bude zahájena od 3. semestru, tedy 2. ročníku studia. V průběhu dvou let bakalářského studia Zootechnického programu bude specializační studium zahrnovat 6 specializačních předmětů a specializované bakalářské semináře. Bakalářská práce bude zpracována na téma z oblasti sladkovodních ekosystémů a akvakultury. Součástí státní bakalářské zkoušky bude kromě předmětu Zootechnika i alternativně Ekologie vodního prostřední nebo Základy chovu ryb (https://af.mendelu. cz/32855-bc-zoo-ryb). Na uvedené bakalářské studium bude navazovat inovovaný magisterský studijní program Rybářství a hydrobiologie. V současnosti byla zahájena příprava akreditačního spisu i pro doktorské studium programu Rybářství a hydrobiologie. Podrobnosti jsou uvedeny na naší webové stránce http://rybarstvi.eu/.

Prosinec 2020 - číslo 44

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: