Konference – 70 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně

Vroce 2019 slaví oddělení Rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně výročí 70 let od zahájení vysokoškolské výuky rybářství v Brně. V souvislosti s výročím se bude konat v termínu 18. a 19. září 2019 v aule univerzity odborná konference s mezinárodní účastí. Jedná se o již tradiční v pětiletých intervalech pořádanou konferenci k výročí vysokoškolské výuky rybářství, která byla na tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně zahájena v roce 1949. Tematicky bude konference pokrývat veškeré oblasti rybářství (aplikovaná ichtyologie, rybářská hydrobiologie, chov ryb, management rybářských revírů, choroby ryb a toxikologie). Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku referátů z konference.

Další příspěvky bude možné prezentovat formou posteru s rozšířeným abstraktem ve sborníku. Sborník s přiděleným ISBN bude k dispozici na konferenci. Součástí programu konference bude společenský večer organizovaný ve formě rautu v závěru prvního jednacího dne spojený se setkáním absolventů studia Rybářské specializace a navazujícího magisterského oboru Rybářství a hydrobiologie. Další informace včetně p řihlášky příspěvků a přihlášek na konferenci jsou k dispozici na www.rybarstvi.eu. Konference je i součástí oslav 100 let výročí Agronomické fakulty a univerzity (http://af.mendelu.cz/30419-slavime-100-toleti; http://100let.mendelu.cz/). Srdečně Vás zveme v září do Brna.

Červen 2019 - číslo 38

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: