Proběhla oslava výročí 100 let od vzniku Střední rybářské školy Vodňany

Karel Dubský, ředitel SRŠ Vodňany

S ročním zpožděním, způsobeným protiepidemickými opatřeními v předchozím roce a na třetí pokus proběhla v sobotu dne 4. září 2021 oslava 100 let existence Střední rybářské školy Vodňany. Nutno říci, že organizátorům spadl kámen ze srdce, protože předchozí přípravy akce tak nepřišly vniveč. Navíc došlo ke spojení oslav se 100. výročím VÚRH Vodňany, jehož připomenutí proběhlo o den dříve.

Do rybářské školy v sobotu zavítalo více než 500 absolventů, čestných hostů, zástupců rybářských firem a svazů, spolupracujících škol, ale i bývalých a současných zaměstnanců a žáků školy. Program byl zahájen v 9 hodin, kdy proběhl křest knihy: 100 let SRŠ Vodňany ve fotografiích. Současně byla zahájena i výstava dobových fotografií, které zachycují hlavní historické události a vývoj školy.

Slavnostní zasedání proběhlo v tělocvičně školy. Úvodní vystoupení ředitele školy bylo provázeno prezentací zachycující hlavní mezníky ve vývoji školy. Za rybářské sdružení ČR vystoupil jeho prezident Ing. Jan Hůda, Ph.D., který vzpomněl na svá studentská léta v této škole a popřál škole úspěšnou budoucnost. Mezi dalšími vystoupeními potěšila vzpomínka absolventa Miroslava Šlence za Slovenska, vystoupení hostů ze školy v Ivanke pri Dunaji a z partnerské školy z polského Sierakowa. Došlo i k předání věcných darů, a to zejména dvou preparovaných trofejních hlavatek od slovenských hostů, které do určité míry chápeme jako symbolické vyjádření sounáležitosti několika generací absolventů ze Slovenska s touto školou. Program byl zahájen a zakončen vystoupením trubačů a spontánním hromadným zpěvem písně Když se ten Tálinský rybník nahání.

Dalším bodem programu bylo vystoupení absolventa Miloše Štěpničky u pamětní desky umístěné již před rokem ve školní zahradě. Každý absolvent obdržel almanach a několik upomínkových předmětů. Současně byl požádán o zapíchnutí špendlíku do mapy Československa do místa, odkud jako student pocházel a škole tím tak vznikla památka na toto setkání. Hosté i absolventi si mohli po celý den prohlédnout veškeré prostory školy a Školního pokusnictví. Ve škole bylo zajištěno občerstvení. Živo bylo odpoledne ve stanu, kde proběhl kulturní program, a došlo na vzpomínání absolventů různých ročníků na svá studentská léta. Současní studenti školy ve svém stánku nabízeli rybí polévku a kapří hranolky. Po celý den byly v prodeji upomínkové předměty. Odpolední rybí raut Ing. Eduarda Levého byl pomyslnou třešničkou na dortu pěkné oslavy provázené mimořádně příznivým počasím.

Oslavy výročí školy mohly v uvedeném rozsahu proběhnout jen díky sponzorským darům. Na akci přispěli členové rybářského sdružení, rybářské svazy a jejich organizační jednotky, ale i řada dalších subjektů a jednotlivců. Všem srdečně děkujeme.

Září 2021 - číslo 47

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: