Rybářské svazy sjednotí centrální informační systém

Sekretariát Rady ČRS

Český a Moravský rybářský svaz připravují velmi ambiciózní projekt - rybářský informační systém, který propojí a digitalizuje agendu více než pěti set místních organizací, sdružujících přes 300 tis. členů a držitelů povolenek ke sportovnímu rybolovu.

Příprava tvorby rybářského informačního systému (RIS) odstartovala již v roce 2019 zahájením analytické části, která měla za úkol podrobně definovat všechny požadované funkcionality a připravit podklady pro výběrové řízení na zhotovitele RIS. Sběr požadavků probíhal nejen na úrovni hlavních řídících orgánů ČRS a MRS, ale zapojilo se do něj prostřednictvím dotazníkových šetření i téměř 300 místních organizací a tisíce rybářů. Po téměř rok a půl dlouhých přípravách byly vstupní analýzy dokončeny a začal proces výběrového řízení na dodavatele systému, které bude ukončeno na sklonku tohoto roku.

Kromě nezbytné digitalizace evidence členské základny bude systém obsahovat stovky funkcionalit a modulů, které zjednoduší a zefektivní práci ve většině oblastí, které Český a Moravský rybářský svaz zajišťuje. Od kompletní agendy péče o svěřené revíry a rybochovná zařízení, včetně zarybňovacích plánů, úlovků a následného reportingu orgánům státní správy, přes podporu činnosti rybářské stráže díky přidružené mobilní aplikaci a systém oběhu dokumentů napříč organizačními složkami obou rybářských svazů, až po rozhraní umožňující hlášení havárií a jiných mimořádných událostí na vodních plochách.

Protože bude díky RIS možné velmi efektivně shromažďovat data také z oblasti akvakultury (ČRS i MRS patří mezi významné producenty ryb, které následně slouží k zarybnění revírů), byla následně dojednána možnost podpory projektu z Operačního programu Rybářství a projekt RIS byl zařazen do Národního plánu pro sběr dat z oblasti akvakultury, který byl následně schválen také Evropskou komisí.

„Hlavní ambicí RIS je na jedné straně výrazné snížení administrativní zátěže jak pro místní organizace, tak i pro rybáře, na straně druhé datové propojení všech organizačních jednotek zajistí obrovské množství informací, které přivítají sportovní rybáři a jsou velmi dobře využitelné jak pro orgány státní správy, tak i pro uživatele revírů a chovatele ryb“, komentuje hlavní výhody RIS předseda ČRS Dr. Mach.

Harmonogram spuštění RIS počítá se zahájením provozu nejdůležitějších funkcionalit (agendy členské základny, revírů a rybochovných zařízení) do konce roku 2022, ostatní funkcionality a přidružené mobilní aplikace budou poté spuštěny v první polovině roku 2023.

„Jsme velmi rádi, že se do projektu RIS plně zapojili také naši kolegové z Moravského rybářského svazu. Spojení ČRS a MRS reálně znamená, že RIS kompletně obsáhne všechny organizované sportovní rybáře a revíry v České republice. Zároveň umožní důslednou kontrolu nad výkonem rybářského práva – například rybář, který poruší pravidla na revírech jednoho uživatele a bude mu zadržena povolenka, díky RIS nebude moci povolenku zakoupit na žádný jiný revír, o který se ČRS a MRS stará“, okomentoval přinos připravovaného systému jednatel ČRS Ing. Heimlich.

Pevně věříme, že po uvedení tohoto projektu do praxe jej ocení všechny organizační složky ČRS a MRS, ale v neposlední řadě i členská základna.

Září 2021 - číslo 47

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: