Kurz zpracování ryb – Co s rybou?

Kurz pro zájemce o zpracování ryb bude v dubnu a květnu na Fakultě rybářství a ochrany vod.

Kurz je určen pro naprosté začátečníky, kteří nemají se zpracováním ryb žádnou nebo pouze minimální zkušenost. Cílem kurzu je seznámení s obecným povědomím o rybách jakožto živých organismech a umožnit účastníkům vyzkoušet jednotlivé kroky základního zpracování ryb od vyjmutí ryb z vody po uskladnění  zpracované svaloviny.Celková doba trvání kurzu je 6 hodin, přičemž 1 hodina je věnována teoretické přípravě ú častníků, zaměřené na základy anatomie a fyziologie ryb a také principům manipulace s živými a usmrcenými rybami ve vztahu k legislativě a správné provozní praxi. Pětihodinová praktická část kurzu je zaměřena především na zpracování kapra a pstruha do formy jatečně opracovaných těl (odstraňování šupin a ploutví, kuchání, oddělení hlavy od trupu, principy půlení a filetování).

Kurzy probíhají v prostorách FROV JU, ÚAOV, Husova tř. 458/102, České Budějovice a to 1x za měsíc až do prosince roku 2020. Nejbližší
termíny jsou 15. 4. a 17. 4. Seznam termínů a přihlášení na kurz je možné pouze elektronicky https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost

Březen 2019 - číslo 37

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: