Fakulta rybářství a ochrany vod slaví desetileté výročí

Fakulta rybářství a ochrany vod oslaví v letošním roce deset let své existence. Za tuto dobu se nejmladší fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích stala renomovanou a respektovanou institucí, jejímž základním pilířem je výzkumné centrum CENAKVA, které bylo zařazeno na prestižní Mapu významných výzkumných infrastruktur ČR.

Fakulta byla vybudována na solidních základech Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického se sídlem ve Vodňanech, jehož historie sahá až k počátkům samostatného Československa a jenž dodnes tvoří největší součást fakulty. Dalším stavebním kamenem byla Katedra rybářství Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích (dnes Ústav akvakultury a ochrany vod FROV JU) a časem se připojil ještě Ústav komplexních systémů, sídlící v Nových Hradech.

Již od samotného začátku sleduje fakulta jasnou vizi – porozumět procesům probíhajícím ve sladkovodních ekosystémech, zachovávat jejich biodiverzitu a chránit vodní prostředí a vodní zdroje pro život a činnost člověka dělat špičkovou vědu, vzdělávat studenty a snažit se aplikovat výsledky výzkumu v praxi.

Fakultě rybářství a ochrany vod se podařilo během deseti let vybudovat špičkové zázemí v Českých Budějovicích, Vodňanech a Nových Hradech. Vedle moderně vybavených laboratoří disponuje Genetickým rybářským centrem s rybí líhní a unikátní kolekcí jeseterovitých ryb, Experimentálním rybochovným pracovištěm, zahrnujícím uzavřené recirkulační systémy i soustavu průtočných pokusných rybníčků, a vzdělávacím centrem pro pořádání konferencí, workshopů a seminářů. Kromě základního a aplikovaného výzkumu se fakulta podílí i na rozvíjení gastronomie rybích výrobků a klade si za cíl zatraktivnit konzumaci zdravého rybího masa ve společnosti. Své bakalářské, magisterské a doktorské studenty fakulta vzdělává v oborech Rybářství a Ochrana vod. Studenti mají dostatek možností a příležitostí vycestovat během studií do zahraničí, je kladen důraz na jejich jazykovou vybavenost a na to, aby byli absolventi dobře uplatnitelní v praxi i ve vědě. Udělením magisterského či doktorského diplomu však vzdělávací úsilí FROV JU nekončí, v nabídce celoživotního vzdělávání je celá řada kurzů pro všechny věkové skupiny veřejnosti.

Za velmi důležité pokládají pracovníci fakulty propojení jejich výzkumných a vědeckých aktivit s rybářskou a vodohospodářskou praxí a s tuzemskou i zahraniční vědeckou obcí. Důkazem toho je mnoho odborných seminářů, mezinárodních konferencí a společných projektů, v jejichž záhlaví má logo fakulty velmi významné místo.

Za deset let své existence ušla Fakulta rybářství a ochrany vod díky svému vedení i ostatním zaměstnancům velký kus cesty. Nezbývá než popřát, aby se jim i jejich studentům a absolventům i nadále dařilo se ctí obstát na vědeckém poli mezinárodním, ale také významným podílem přispívat ke zlepšování „stavu vody na českých tocích“.
Genetické

Červen 2019 - číslo 38

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: