Je evidentní, že spotřebitel se stále více zaměřuje na vysoce finální výrobek

Ing. Jaroslav Souček, vedoucí střediska | Ing. Martin Kadala, technolog, Zpracovna ryb Mušov, Rybníkářství Pohořelice a.s.

Na jaké druhy ryb se vaše zpracovna zaměřuje?

Zpracovna se zaměřuje na zpracování sladkovodních ryb, pocházejících výhradně z naší vnitřní produkce. Naší hlavní produkcí jsou výrobky z Pohořelického kapra, který nese označení CHOP (Chráněné označení původu). Dále se zaměřujeme na zpracování tolstolobika bílého a pestrého, amura a z nákupu – pstruha duhového.

Popište stručně technologii zpracování ryb, kterou vaše zpracovna praktikuje.

Technologie zpracování je podobná jako u ostatních zpracoven, návoz ze sádek, hluboké omráčení, odšupinování, otevření dutiny břišní, vyjmutí vnitřností a dále postup dle požadovaného výrobku. Pro tyto výrobky se používá sekáč hlav, půlička, pásová pila, čistička trupů, stahovačka kůže, prořezávačka filet a pračka. Finálním výstupem je opraní suroviny v pračce ryb. Poté je již zpracovaná ryba přesunuta na balírnu, kde dochází k balení výrobku. Je provedena finální kontrola metaldetektorem a výrobky jsou umístěny do chladírenského skladu, popřípadě jsou umístěny do šokové mrazírny. Provoz je certifikován systémem IFS Food.

Jaký je objem výroby, který projde zpracovnou?

V současné době je objem ročního zpracování cca 270 t. Maxima v minulosti dosáhla až na 440 t.

Kam směřuje Váš odbyt ze zpracovny?

Našim velkým odběratelem zpracovaných ryb je společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. a METRO Cash & Carry SR s.r.o. V předvánočním období se rozšiřuje prodej hlavně na Kaufland Česká republika v.o.s. a řadu drobných odběratelů.

Jaké druhy rybích výrobků Vaše zpracovna produkuje?

Standardně realizuje výrobu chlazených čerstvých výrobků a hluboce zmrazených výrobků. Výrobky z naší zpracovny jsou standardní – kuchané ryby, trup, půlka, porce, filet, hlava a vnitřnosti ve stavu chlazeném i mraženém. Dle požadavku dodáváme uzené výrobky všech dostupných sladkovodních druhů. Dále vyrábíme rybí klobásy, rybí sekanou, rybí salám, a ve spolupráci s externí firmou i rybí pomazánky. Pro všechny tyto výrobky je typický vysoký obsah masa sladkovodních ryb. Neustále také pracujeme na vývoji nových výrobku ze sladkovodních ryb.

Jaké je pracovní vytížení zpracovny v průběhu roku a kolika členný personál ji obsluhuje?

V současnosti se na vlastní výrobě podílí 6 stálých pracovníků. Vytíženost zpracovny v průběhu roku je slabá. Dle osobního názoru je v médiích více propagována mořská ryba, která je v mnoha případech i cenově dostupnější. Pouze v nejvytíženějším předvánočním období jede zpracovna v non-stop provozu s velkým počtem brigádníků a přesto nestačí uspokojit poptávku po chlazených výrobcích.

Jaký je Váš názor na budoucí vývoj zpracovatelského sektoru v rybářství?

Je evidentní, že spotřebitel se stále více zaměřuje na vysoce finální výrobek. To se projevuje ve stoupající výrobě ve formě filet. Tyto se mohou perspektivně vyrábět i v líbivých tvarech a balení (např. pro děti). Budoucnost vidíme i v lahůdkářském programu.

 

Březen 2019 - číslo 37

Další čísla časopisu

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formláře: